26 februari 2021

Jongerenraad ingesteld voor advies

Als gemeente in gesprek komen met jongeren is niet altijd eenvoudig. Ondanks dat de stem van de jongeren belangrijk is en telt voor nu en in de toekomst. Daarom is er nu gezamenlijk gekozen om een Jongerenraad in te stellen. Sinds woensdag is het officieel: gemeente Venlo heeft een officiële Jongerenadviesraad. De missie van de jongerenraad is het versterken van de positie van jongeren in besluiten rond onderwerpen die hen (in)direct aangaan. Zij vertegenwoordigen enerzijds hierbij de belangen van de Venlose jongeren, anderzijds zijn zij de oren en ogen in de gemeente als het gaat over jongeren.

Jongerenraad ingesteld voor advies

U heeft geen cookies geaccepteerd, daarom kunnen we deze video niet tonen.

Wilt u de video toch bekijken, ga dan naar de cookies pagina en pas uw instellingen aan.

Taak van Jongerenraad
De jongerenraad geeft advies aan gemeente Venlo, met als doel om onafhankelijk betrokken te zijn bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk jongerenbeleid. Zij dragen bij dragen aan de totstandkoming of verbeteringen van beleid. De jongerenraad Venlo heeft de volgende taken: 

- Ze geven gevraagd en ongevraagd advies over het jeugdbeleid of andere belangrijke onderwerpen voor jongeren;
- Denken actief en innovatief mee in de voorbereiding van beleid, zodat dit beter aansluit bij de doelgroep jeugd;
- Signaleren wensen en behoeften van jongeren in de gemeente en benoemen de knelpunten; 

Wie zitten in de jongerenadviesraad?
De jongerenraad Venlo bestaat uit jongeren in de leeftijd van 12 tot 28. De jongerenraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van de inwoners van qua achtergrond, afkomst, leeftijd, gender en opleidingsniveau. De leden wonen, werken of gaan school in Venlo. De jongerenraad bestaat uit ten minste 4 personen (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester) en maximaal 20 mensen.  

Interesse in de Jongerenraad? Stuur de vragen, suggesties, opmerkingen of ideeën naar: Jongerenraad@gmail.com