23 februari 2021

Kazerne Kwartier als kloppend hart

Begin 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe visie voor de ontwikkeling van het Kazerne Kwartier vastgesteld. Het Kazerne Kwartier wordt een aantrekkelijke woon -en verblijfplaats voor mensen uit zowel Venlo als de regio. Een inspirerende omgeving van cultureel erfgoed, met uitzicht op Maas, binnenstad en park. De ontwikkeling op het terrein kent een lange doorlooptijd. Het Kazerne Kwartier wordt in meerdere fases én met meerdere partijen gerealiseerd. De komende tijd plaatsen we vaker een artikel over het Kazerne Kwartier. Deze keer over de gewenste ontwikkelingen van én in het gebied.

Kazerne Kwartier als kloppend hart

Ligging
Al bijna tachtig jaar hoort Blerick bij de gemeente Venlo. Toch hadden beide stadsdelen lange tijd een eigen stadsontwikkeling. Ze lagen zelfs met de rug naar elkaar toe, gescheiden door de Maas. Twintig jaar geleden werd een nieuwe weg ingeslagen. Langzaam draaien de beide stadsdelen zich naar elkaar toe, met de Maas als een mooie verbinding. 

Het voormalige kazerneterrein in Blerick laat deze nieuw ingeslagen weg goed zien. In het Kazerne Kwartier is het binnen enkele jaren mogelijk om te wonen, te werken en onderwijs te volgen. Ook dit gebied draait zich weer naar de Maas toe waardoor er een verbinding komt met het centrum van Venlo.

Eigen karakter en dynamiek

Om deze ambitie waar te kunnen maken moet het Kazerne Kwartier een aantrekkelijk gebied worden. Het gebied ligt midden in de stad, maar is nu moeilijk bereikbaar. Daarom wordt er ook nagedacht over een goede bereikbaarheid via de Kazernestraat in de omgeving van het station en met een herinrichting van de Venrayseweg. Daarnaast wordt gekeken naar een betere verbinding over de Maas om de binnenstad en het Kazerne Kwartier met elkaar te verbinden. Maar de beslissing hierover zal in een andere fase plaats vinden.

Het Kazerne Kwartier wordt een hoogwaardig nieuw stukje stad op de Venlose maat en schaal, met volop ruimte om het bijzondere verleden te tonen. Net zo stedelijk als de binnenstad, maar met een andere karakter en dynamiek. Niet meer van hetzelfde, maar anders en aanvullend. Wonen wordt een belangrijke bouwsteen van het nieuwe Kazerne Kwartier. Verder is er ruimte voor werken en voorzieningen, zoals horeca, onderwijs, sport en leisure. Het station van Blerick maakt het gebied voor bewoners en bezoekers goed bereikbaar met openbaar vervoer. 

Eerste fase 
In de eerste fase worden de monumentale kazernegebouwen, het gebied binnen de contouren van het Spaanse fort en de zone richting het spoor en de Kazernestraat ontwikkeld. Het kloppende hart van het nieuwe Kazerne Kwartier met een mix van wonen, werken en voorzieningen. Voor de tweede fase – na 2025 – is er nog veel ruimte in het gebied. Op hoofdlijnen zijn de plannen voor de tweede fase gemaakt, maar het zou onverstandig zijn om die nu al helemaal uit te werken.