05 februari 2021

Noord-Limburg start gezamenlijke inkoop sociaal domein

Meer grip, minder lasten en sámen werken aan goede zorg voor onze inwoners. 

Noord-Limburg start gezamenlijke inkoop sociaal domein

De aanbesteding voor het sociaal domein in Noord-Limburg is gestart. En dat is niet zomaar een aanbesteding: met de diensten die gemeenten in Noord-Limburg gaan inkopen kunnen zij het verschil maken in de levens van mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Via de inkoop van hulp en ondersteuning zorgen de gemeenten ervoor dat zij hun inwoners op een goede manier kunnen helpen als daar aanleiding voor is. Het inkooptraject zorgt ervoor dat dit per 1 januari 2022 goed geregeld is. Het gaat hierbij om de thema’s Jeugd, Wmo en Participatie. De zeven gemeenten (zie onderaan) krijgen zo:
- Minder administratie; 
- beperken de bureaucratie voor aanbieders door gezamenlijk beleid te voeren en zo weinig mogelijk verschillende systemen te gebruiken voor registratie en verantwoording. 

‘Aan boord’ 
Er zullen altijd inwoners zijn die het even niet op eigen kracht redden. Mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben om ‘weer aan boord te komen’. De aanbesteding die nu van start gaat is bedoeld om de juiste (zorg)aanbieders te selecteren. Als de keuze halverwege dit jaar is gemaakt, gaan de gemeenten en aanbieders een langjarige relatie aan. De contacten gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij is het mogelijk dat tussentijds verbeteringen en innovaties plaatsvinden. Zo wordt de hulp aan de inwoners alleen maar beter. 

Veranderen
Met het programma ‘Sturing & Inkoop’ willen gemeenten ook veranderen: patronen doorbreken, werkwijzen aanpassen en de samenwerking met aanbieders versterken en verbeteren. Door deze aanpak komt er ruimte om meer nadruk te leggen op preventie en op de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Pas daarna komt de vraag of en welke professionele hulp en ondersteuning nodig is. 

Met de nieuwe inkoop-strategie willen de gemeenten tegelijkertijd meer inzicht in, en grip en sturing hebben op het sociaal domein. Zo bouwen de deelnemende gemeenten aan een passend en duurzaam zorglandschap, waarin de budgetten die zij beschikbaar hebben genoeg zijn.

De zeven gemeenten
Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.