14 januari 2021

Kinderen aanmelden voor de basisschool

Dit jaar is vanwege de coronamaatregelen de aanmeldperiode voor nieuwe leerlingen van de basisschool uitgebreid. Het gaat om kinderen die 4 jaar worden in het schooljaar 2021-2022. Aanmelden is mogelijk in de maanden januari en februari 2021.

Kinderen aanmelden voor de basisschool

Vanaf de leeftijd van vier jaar mogen kinderen naar school. Het is belangrijk dat kinderen vanaf deze leeftijd naar school gaan om te wennen en te leren omgaan met andere kinderen. Zo leren zij spelenderwijs allerlei vaardigheden om taal, rekenen en schrijven sneller onder de knie te krijgen. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en moet hij of zij naar school.

Aanmeldperiode uitgebreid
In november 2020 heeft de gemeente Venlo ouders een brief gestuurd. In deze brief stond dat 19 januari 2021 de aanmelddatum zou zijn voor nieuwe leerlingen. Vanwege de corona-maatregelen is er geen centrale aanmelddatum. De aanmeldperiode is uitgebreid. 

In plaats van één aanmelddag wordt er gekozen voor een langere aanmeldperiode. Aanmelden is mogelijk in de maanden januari en februari 2021. 

Ouder(s) en/of verzorgers worden verzocht om telefonisch of per mail contact op te nemen met de school waar zij hun kind willen aanmelden. De scholen zullen dan maatwerk gaan verzorgen. Op de websites van de scholen vindt u meer informatie.