12 januari 2021

Noord-Limburg rond de zomer gevaccineerd

Op 6 januari is het vaccineren gestart. Het doel is om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te beschermen. Het vaccineren gebeurt in een aantal fases. De Minister van VWS verwacht dat alle Nederlanders die dat willen, vóór het vierde kwartaal van 2021 kunnen zijn ingeënt. In de regio Venlo wordt voornamelijk het kazerneterrein in Blerick gebruikt als vaccinatielocatie.

Noord-Limburg rond de zomer gevaccineerd

Weer zo snel mogelijk terug naar “het oude normaal”. Daarom wordt er vanaf 6 januari gevaccineerd tegen het coronavirus. De aanpak van de vaccinatie is erop gericht om zoveel mogelijk mensen die dit willen, zo snel mogelijk te vaccineren. Er wordt hierbij rekening gehouden met een paar zaken:

• De geschiktheid van de verschillende vaccins voor de verschillende doelgroepen. Niet alle vaccins werken namelijk bij alle mensen goed. Zo zijn sommige vaccins beter voor oudere mensen dan andere.

• De beschikbaarheid van de vaccins. Als er niet genoeg vaccins geleverd worden, kan niet gevaccineerd worden.

• De plek waar mensen gevaccineerd kunnen worden (bijvoorbeeld in verzorgingshuizen of vaccinatie-locatie zoals het kazerneterrein).


Welke doelgroepen worden wanneer gevaccineerd tegen COVID-19 en waar gebeurt dat? 

VanafDoelgroepWaar
6 januari 2021Zorgmedewerkers acute zorgZiekenhuizen
8 januari 2021

Zorgmedewerkers verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, wijkverpleging,
gehandicaptenzorg, Wmo-ondersteuning

Centrale vaccinatielocatie
jan. / feb. 2021Verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperkingInstelling / verpleeghuis

februari 2021

18-60 jarigen met medische indicatiedecentrale locaties
feb. / mrt. 2021Intramurale ggz-cliënten en hun zorgmedewerkersggz-instelling
maart 202160-plussersGGD / vier decentrale locaties
april 2021Overige zorgmedewerkerseigen werkplek
apr. / mei 202118-60 jarigen zonder medische indictiecentrale locatie en/of huisartsenpraktijk

Bovenstaand overzicht is vastgesteld door de landelijke overheid. Er kunnen nog veranderingen inde precieze planning komen.

Meer informatie
Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie-in-nederland. Bekijk ook de meest gestelde vragen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/vragen-over-aanpak-coronavaccinatie. Bellen kan via het landelijke informatienummer 0800 1351.