21 december 2020

Coronamaatregelen en de gemeenschapsaccomodaties

Met de nieuwe coronamaatregelen zijn er weer veel vragen over de voorzieningen in de gemeenschapsaccommodaties (GA). Wat mag wel, wat mag niet en vooral: blijven de open inlopen open? 

Coronamaatregelen en de gemeenschapsaccomodaties

De bloedpriklocaties, de open inloop en de Informatie en Adviespunten zijn belangrijke voorzieningen. Het is van groot belang dat de bezoekers van deze voorzieningen niet in de kou komen te staan. Daar doen we alles aan. Daarom blijven de locaties gedurende deze nieuwe lockdown zoveel mogelijk geopend. 

Incluzio stelt alles in het werk om de activiteiten binnen de open inloop te laten doorgaan. Toch kan het voorkomen dat een open inloop of Adviespunt wordt gesloten. Dit komt bijvoorbeeld doordat mensen ziek zijn of door een tekort aan vrijwilligers, waardoor niet de juiste zorg en ondersteuning geboden kan worden. Iedere dag wordt opnieuw gekeken wat mogelijk is met de mensen die beschikbaar zijn. Zijn er genoeg mensen om de juiste begeleiding te kunnen bieden? Dan gaat natuurlijk alles door en is de open inloop geopend. Zijn er te weinig mensen beschikbaar, dan kan Incluzio besluiten een open inloop niet te openen. 

Veiligheid voor iedereen
Om de besloten en georganiseerde activiteit veilig te laten verlopen en besmettingen te voorkomen zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:  

- Alle basisrichtlijnen van het RIVM worden nageleefd (www.rivm.nl/hygienerichtlijnen): iedereen houdt 1,5 meter afstand en wast frequent zijn/haar handen.  

- Er zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig en alle bezoekers desinfecteren bij binnenkomst de handen.  

- Alle bezoekers krijgen een eigen, vaste zitplaats toegewezen.  

- Bij binnenkomst en in alle binnenruimten, zoals in de hal en gangen, dragen alle bezoekers een mondkapje. Deze kan worden afgedaan als iemand op zijn/haar stoel heeft plaatsgenomen.  

- Mensen lopen niet vrijblijvend rond. Indien iemand naar het toilet gaat, wordt een mondkapje gedragen.  

- Personen die drinken serveren of andere benodigdheden ronddelen dragen een mondkapje.  

- Zorg ervoor dat bij wisseling van groepen er voldoende tijd is om tussentijds het interieur en gebruikte materialen te desinfecteren.  

- Zorg ervoor dat alleen activiteiten plaatsvinden waarbij de 1,5 meter tussen personen gewaarborgd is en waarbij mensen geen spullen van elkaar hoeven aan te raken (niet kaarten dus!)  

- Er mag koffie of thee geserveerd worden, maar geen eten; tenzij het een gesloten dagbesteding betreft, zie de toelichting hieronder. 

Dagbesteding onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in een buurt/dorpshuis  

- Deze dagbesteding kan doorgang blijven vinden. 

- Er kan hierbij zowel drinken als eten (inclusief maaltijden) geserveerd worden, indien dit normaal ook het geval was. 

Actuele informatie
Op de website van Incluzio staat alle actuele informatie: www.incluziosocialebasis.nl. U kunt ook bellen met 088 298 7653 of contact opnemen met de gemeenschapsaccommodatie in uw buurt.