27 oktober 2020

Nieuwe eigenaren gezocht voor objecten uit voormalig Goltziusmuseum

Eind vorige eeuw heeft de gemeente Venlo een collectie voorwerpen uit de voormalige gemeentelijke Goltziusmuseum in langdurige bruikleen gegeven aan het Limburgs Museum. Kort geleden is een klein deel van die voorwerpen door het Limburgs Museum teruggegeven aan de gemeente. 

Nieuwe eigenaren gezocht voor objecten uit voormalig Goltziusmuseum

Voorwerpen ter overname voor erfgoedinstellingen

De gemeente zoekt nu voor de voorwerpen die niet gerelateerd zijn aan Venlo en voor voorwerpen die weinig of geen cultuurhistorische waarde hebben nieuwe eigenaren. Het doel is om ervoor te zorgen dat de voorwerpen weer terecht komen bij erfgoedinstellingen die deze voorwerpen willen opnemen in hun collectie voor langere tijd. Daartoe worden deze instellingen in de regio, provincie en landelijk gevraagd om hun interesse in deze objecten aan te geven. Als het formele proces voor de vervreemding is doorlopen worden de voorwerpen toegewezen aan hun nieuwe eigenaren. (zie bijlage Venlo Online voor welke voorwerpen dit geldt)

Oorspronkelijke eigenaren gezocht

Daarnaast is de gemeente op zoek naar twee eigenaren of diens erfgenamen van twee stukken. Gezocht wordt naar de heer M. Backus (voorheen woonachtig aan de Herungerstraat 96 te Venlo), en/of diens erfgenamen. De heer Backus heeft in 1968 een zaaikorf in bruikleen gegeven aan het voormalige Goltziusmuseum. De betreffende zaaikorf was afkomstig van zijn schoonvader de heer Weijers en door de heer Weijers in gebruik tot 1940. Ook is de gemeente op zoek naar de heer L.W. Bedaux of diens erfgenamen. De heer Bedaux heeft in 1986 een ijzeren windvaan in bruikleen gegeven aan het voormalige Goltziusmuseum. Nadere gegevens over de heer Bedaux en de heer Backus (woonplaats, adres, familie etc) zijn niet bekend en tot op heden heeft een zoektocht nog geen resultaat opgeleverd.

Kent u of bent u de heer M. Backus of de heer L.W. Bedauw, neem dan graag contact op via m.dolmans@venlo.nl. Ook als u interesse heeft in de andere voorwerpen kunt u contact opnemen met Maarten Dolmans.

Het Limburgs Museum heeft dit besloten omdat bepaalde voorwerpen niet meer passen in het verhaal dat het museum in de toekomst wilt vertellen. Het gaat om een collectie van met name laat 19de en begin 20ste -eeuwse voorwerpen. Veel van deze objecten zijn agrarische gereedschappen of behoren tot de wooncultuur in die tijd, maar hebben geen relatie met Venlo, de regio of de provincie.

Voorwerpen waarvoor geen interesse is bij erfgoed- of andere instellingen, worden aangeboden aan de Stichting Museumdepotshop. Deze stichting verkoopt namens musea voorwerpen aan particulieren. Met de eventuele opbrengsten worden musea geholpen in hun collectiebeheer. Objecten waarvoor ook de stichting Museumdepotshop geen interesse heeft worden aangeboden aan een opkoper of vernietigd.