13 oktober 2020

Venlo legt de wildgroei aan kamerverhuur aan banden

Het college heeft besloten grootschalige kamerbewoning en het veranderen van kantoorpanden in kleine studio’s aan te pakken met de vaststelling van zogenaamde ‘paraplubestemmingsplannen kamerbewoning en wonen’.

Venlo legt de wildgroei aan kamerverhuur aan banden

Met deze overkoepelende bestemmingsplannen is de gemeente in staat grootschalige kamerbewoning, met name in het stedelijk gebied, beter te reguleren. Ook kan Venlo nu uniform sturen op het toevoegen van nieuwe ongewenste woningen.

Overlast voorkomen
De afgelopen jaren zien we in de gemeente steeds vaker dat woningen gesplitst worden in kleine studio’s. Dat hoeft niet erg te zijn, maar vooral in combinatie met kamerbewoning kan dat tot overlast leiden. Met de parapluplannen worden de toegestane kamerbewoningen teruggebracht naar maximaal twee personen. Willen pandeigenaren meer kamerbewoning, dan moeten zij een vergunning aanvragen. Ook het zomaar splitsen van woningen kan niet meer zonder vergunning.

Sturen op kwaliteit
Voor de ‘huisjesmelkers’ in Venlo wordt het minder aantrekkelijk om panden op te kopen. Ze moeten namelijk aan heel wat regels voldoen om een vergunning te krijgen. Kortom: kamerverhuur aan meer dan twee personen en woningsplitsing kan voortaan alleen na een bestuurlijke afweging via een omgevingsvergunning. Daarbij wordt onderzocht of een ontwikkeling op die specifieke plek wenselijk is en de juiste kwaliteit heeft. Op deze wijze kan de gemeente proactief sturen op woonkwaliteit en kunnen onwenselijke situaties rondom leefbaarheid worden voorkomen.

Deze aanpak is goed nieuws voor het leefklimaat in een aantal Venlose wijken.