09 oktober 2020

Geen kermis in Venlo

Naar aanleiding van een dringend negatief advies van de veiligheidsregio heeft de gemeente Venlo besloten dat de kermis, zoals deze vrijdag 16 oktober van start zou gaan, geen doorgang kan vinden.

Geen kermis in Venlo

We zien deze week een forse toename in het aantal besmettingen. De verwachting is niet dat dit beeld komende week zal draaien. Het is derhalve geen goed plan om grote groepen mensen bij elkaar te brengen, ondanks dat er sprake is van doorstroming op het geplande kermispark en vele maatregelen die genomen zouden worden waardoor er sprake zou zijn van een kermis die coronaproof is.

De gemeente Venlo spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat is verzet door de organisatie maar kan niet anders dan nu besluiten geen vergunning te verlenen. De kermis zou georganiseerd worden op het Kazerneterrein, al eerder was besloten dat het niet mogelijk was in de binnenstad.