01 oktober 2020

Kansen voor industriehaven en jachthaven

Venlo wil de industriehaven aan de Deltakade in Venlo zo ontwikkelen dat deze op Europees niveau aan kracht en betekenis wint en als motor fungeert voor onze Greenport Venlo. Voor de recreatieve jachthaven wordt gezocht naar een nieuwe plek waar kansen liggen op het gebied van sport, toerisme en recreatie. 

Kansen voor industriehaven en jachthaven

Venlo is regionaal, landelijk en op Europees niveau een belangrijke logistieke hotspot. Dat hebben we te danken aan onze gunstige ligging aan een kruispunt van wegen, water en spoor. Deze kansen moeten we ook in de toekomst goed blijven benutten. Daarvoor is het nodig te weten waar deze kansen liggen. De havenvisie biedt het kader dat we hierbij nodig hebben. Er staat namelijk op allerlei niveaus veel te gebeuren: op het gebied van logistiek, multimodaliteit, hoogwaterbescherming, innovatie, veiligheid en duurzaamheid. Zaken die ook allemaal spelen in en om de haven van Venlo.

De haven is een gebied waar veel partijen actief zijn. Met hen hebben we gesprekken gevoerd over de toekomst van de haven. We willen met de havenvisie een toekomstplan voor de haven hebben dat strookt met de visie van partijen en kan rekenen op draagvlak. 

Jachthaven
De verplaatsing van de jachthaven is nodig om de doorontwikkeling van de industriehaven mogelijk te maken. Met de doorontwikkeling van de industriehaven komt er steeds meer scheepsverkeer , maar is ook meer ruimte nodig. De verplaatsing biedt kansen voor de jachthaven om nog meer de verbinding te zoeken met sport, toerisme en recreatie.

Samen met WSV de Maas, waterscouting Belle Table Stella Maris, Viking en de reddingsbrigade Venlo hebben we gekeken naar mogelijke oplossingen. Met het perspectief op het gebied van sport, toerisme en recreatie gaat de voorkeur uit naar een nieuwe plek vlakbij de binnenstad. Maar er moet ook voldoende ruimte zijn voor alle activiteiten van de verenigingen. En tenslotte kijken we ook naar de kosten die de verplaatsing met zich mee brengt. Op basis hiervan hebben we als oplossingsrichtingen de locaties Maaswaard en Lomm aangewezen. Deze gaan we samen met de verenigingen verder onderzoeken om zo tot een definitieve keuze te komen. 

De raad neemt op 28 oktober een besluit over de havenvisie en de oplossingsrichtingen voor de jachthaven.