14 september 2020

Online informatieavond duurzaamheid

Het Corona-virus heeft nog veel invloed op ons dagelijks leven. Toch gaan de voorbereidingen naar een duurzame toekomst voor Venlo door. De gemeente Venlo organiseert daarom op dinsdag 22 september een online informatieavond over duurzame ontwikkelingen.

Online informatieavond duurzaamheid

Op 22 april van dit jaar is versie 1.0 van de Transitievisie door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie gaat over de verandering naar duurzame energie (van het aardgas af). Maar naast het verduurzamen van de gebouwde omgeving en energievoorziening wenst Venlo ook de verandering naar een meer circulaire en groene leefomgeving in te vullen. Wij geloven in het zetten van kleine stappen. Kleine stappen die een positief effect hebben op het klimaat, maar ook wat opleveren. Bijvoorbeeld een lagere energierekening en/of meer wooncomfort. Op www.morgeninvenlo.nl vindt u meer informatie over alle lopende initiatieven rondom duurzaamheid.

Online informatieavond
Op dinsdag 22 september organiseren we van 19.00 – 21.00 uur een online informatieavond over duurzame ontwikkelingen in Venlo. We lichten versie 1.0 van de Transitievisie graag aan u toe. Inwoners van Venlo delen hun ervaringen. En we horen graag van u wat u belangrijk vindt in deze transitie. En welke initiatieven interessant zijn voor ons om op aan te haken.

Aanmelden kan door te klikken op deze link. Na aanmelding ontvangt u een link met instructie. Om deel te nemen aan de bijeenkomst gaat u met uw computer, tablet of mobiele telefoon via de link naar de online omgeving waar deze plaatsvindt. We kijken er naar uit u op deze manier te ontmoeten!

Programma

18.45 – 19.00 uur Online inloop

19.00 – 19.20 uur Welkom en toelichting programma

19.20 – 19.40 uur Presentatie Transitievisie 1.0

19.40 – 20.00 uur Vraag en antwoord

20.00 – 20.10 uur Pauze

20.10 – 20.50 uur Ervaringen uit de praktijk:

     - Hagerhof Oost van het aardgas af

     - Voedselbos Velden

20.50 – 21.00 uur Ophalen initiatieven en koppelkansen

     Afsluiting