19 augustus 2020

Voorschoolse educatie voor peuters

Integraal Kindcentrum (IKC) de Koperwiek is één van de kinderopvanglocaties in de gemeente Venlo die deze zomer extra aanbod voorschoolse educatie organiseert voor peuters met een risico op een taalachterstand. 

U heeft geen cookies geaccepteerd, daarom kunnen we deze video niet tonen.

Wilt u de video toch bekijken, ga dan naar de cookies pagina en pas uw instellingen aan.

Peuters volgen hier tijdens schoolweken voorschoolse educatie. Vanwege de bestrijding van het coronavirus, zijn ze - net zoals andere kinderopvanglocaties – acht weken gesloten geweest. Dit heeft impact gehad op de ontwikkeling van een aantal kinderen.

IKC de Koperwiek is daarom blij dat zij tijdens de zomervakantie, dankzij subsidie van de Rijksoverheid, een extra programma kan aanbieden om de ontwikkeling van peuters te stimuleren. Spelenderwijs worden de peuters uitgedaagd zich te ontwikkelen. Dit doen de pedagogisch medewerkers door middel van voorlezen, liedjes en allerlei andere inspirerende activiteiten. 

Voorschoolse educatie 
De gemeente Venlo biedt alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar de mogelijkheid om naar de peuteropvang te gaan. Hier worden zij voorbereid op een goede start op de basisschool. 

De gemeente subsidieert voor iedere peuter acht uur peuteropvang per week, waarbij ouders een eigen bijdrage betalen. Peuters die risico lopen op een taal- of ontwikkelingsachterstand en daarom vanuit het consultatiebureau een indicatie hebben, kunnen nog eens acht extra uren terecht, zonder extra kosten voor de ouders. Dit wordt voorschoolse educatie genoemd. Dit betreft bijvoorbeeld kinderen die nog weinig woordjes kennen of kinderen die een andere taal dan het Nederlands spreken. 

Wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs): “Wij werken als gemeente samen met kinderopvangorganisaties, scholen en andere maatschappelijke partners om alle leerlingen zo veel mogelijk gelijke kansen te bieden en (taal)achterstanden te verkleinen.” 

“Een goede start voor het jonge kind is hierbij essentieel”, stelt Anne-Marie Wintels (Teamleider Kinderopvang IKC De Koperwiek). “Dankzij voorschoolse educatie kunnen peuters in Venlo zonder taal- en ontwikkelachterstand doorstromen naar het basisonderwijs om daarna met een goede basis aan het leesproces te kunnen beginnen.” 

Voor meer informatie over voorschoolse educatie voor peuters kunt u terecht bij de betreffende kinderopvangorganisatie. De acht kinderopvangorganisaties die dit faciliteren zijn Spring, KOM.MIJN, Korein, Kinderopvang Arcen-Lomm-Velden, Van Harte, Beste, Istia en Poemelke.