06 augustus 2020

Zwemwater en blauwalgen

Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor de blauwalg. De blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in oppervlakte water, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode-drijflagen vormen. 

Zwemwater en blauwalgen

Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten kunnen zijn jeuk, huiduitslag, maag- en/of darmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. We adviseren om contact met het water waarin blauwalg is geconstateerd te vermijden.

Vermijd vijvers en sloten
Door het neerslagtekort is het waterpeil met name in vijvers en sloten flink gezakt. Het lage waterpeil zorgt ervoor dat er bijna geen stroming is. In combinatie met de hoge temperaturen van de afgelopen tijd warmt het water snel op en is dit ideaal voor blauwalg. Vijvers en sloten in wijken zijn geen officiële zwemlocaties. De waterkwaliteit wordt hier niet gecontroleerd. Ga hier dus niet zwemmen.

Waar kun je veilig zwemmen in natuurwater?
Check voordat u gaat zwemmen in natuurwater de actuele situatie op www.zwemwater.nl of via de zwemwaterapp van RWS, provincie en waterschap. Tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober worden de officiële zwemwaterlocaties gecontroleerd op waterkwaliteit.