01 juli 2020

Corona-maatregelen vanaf 1 juli versoepeld

Vanaf vandaag worden de coronamaatregelen opnieuw versoepeld. Zo wordt het maximum aantal mensen bij elkaar voor binnen aangepast naar 100 en voor buiten aangepast naar 250 personen.

Corona-maatregelen vanaf 1 juli versoepeld

Vooral voor sportscholen, sauna’s, wellness centra, coffeeshops en casino’s die vanaf vandaag hun deuren weer mogen openen, is dit een grote stap. Na lange periode gesloten te zijn geweest, kunnen ook deze bedrijven weer mensen ontvangen binnen de 1,5 meter samenleving.

Ook zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk voor alle leeftijden. Voor alle leerlingen binnen het onderwijs vervalt de 1,5 meter afstandsregel. Voor personeel onderling en van personeel naar de leerlingen blijft de afstandsmaatregel wel gelden.

Discotheken en nachtclubs mogen op termijn open, als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken.

Evenementen
Evenementen zoals kermissen en braderieën worden onder voorwaarden weer mogelijk, als ook grotere buitenconcerten, festivals en sportevenementen. Daarvoor moeten wel eerst vergunningen worden afgegeven.

Hier wordt op dit moment een richtlijn voor opgesteld om aanvragen voor vergunningen eenduidig te beoordelen en overzichtelijker te maken. Ook komen er heldere en eenduidige protocollen voor kermissen. Het streven is om deze uiterlijk vrijdag 10 juli klaar te hebben.

Afstand houden en alert blijven
We krijgen meer ruimte, omdat we afstand houden. Daarom blijft de afstand van 1,5 meter nog steeds als belangrijkste regel overeind. Nog steeds is het van groot belang om gezond verstand te gebruiken bij alle activiteiten die we ondernemen en hierbij alert en waakzaam te zijn. We roepen dan op om ook in huiselijke omgeving hier aandacht aan te blijven besteden.

Alleen bij voldoende afstand kunnen we de ruimte houden die we nu weer krijgen.

Wijzigingen per 1 juli
Hieronder vindt u een overzicht van alle wijzigingen per 1 juli. De complete en uitgebreide informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

• 1,5 meter afstand blijft de basisregel, binnen en buiten.

Binnen

• Binnen geldt een maximum van 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen. Altijd onder de conditie van 1,5 meter afstand

• In winkels, musea, bibliotheken en andere plekken met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Er geldt geen maximumaantal personen.

• In het nieuwe schooljaar mogen scholen weer volledig open.

• Concertzalen mogen weer programmeren, onder de conditie dat er niet meegezongen wordt en dat er vaste zitplaatsen zijn

Buiten

• Buiten geldt een maximum van 250 personen.

• In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Onder voorwaarden geldt er geen maximumaantal personen.

• In dierentuinen, pretparken en andere plekken met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Er geldt geen maximumaantal personen.

• Voor kermissen en evenementen komen er heldere en eenduidige protocollen. De uitwerking hiervan volgt in uiterlijk vrijdag 10 juli.

Vervoer

• In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen boven de 13 jaar

• Voor privé-vervoer is een mondkapje niet verplicht, wel een advies

• Voor taxi’s, personenbusjes of touringcars is een reservering en gezondheidscheck vooraf verplicht. Ook hier is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

• Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

• Indien boven de 18 en schoolgaand, geldt op school de 1,5 meter maatregel niet voor medeleerlingen. Wel voor het personeel

• In sommige situaties is de 1,5 afstandsregel niet mogelijk en mag deze tijdelijk worden losgelaten.

Verdere versoepelingen

• Sauna’s en wellness centra, coffeeshops, casino’s mogen weer open. Ook sekswerkers mogen weer aan het werk.

• Alle binnensporten en buitensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportscholen mogen weer open met inachtneming van afstandsregels en hygiëne maatregelen.

• Sportkantines met bijbehorende terrassen mogen weer open, onder dezelfde voorwaarden als de horeca.

• In het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.