26 mei 2020

Een stabiele koers in onrustige tijden

Vandaag wordt de Voortgangsrapportage 2020 (VoRap) bekend gemaakt. Hierin laat de gemeente Venlo zien wat er de eerste drie maanden van het jaar is gebeurd. Zowel in financieel opzicht als in de uitvoering. Verloopt alles volgens planning? 

Een stabiele koers in onrustige tijden

Het antwoord is; ja. We verwachten een bescheiden plus aan het eind van 2020. Tevens lijken bijna alle plannen binnen de geplande termijnen klaar te zijn. Venlo vaart een stabiele koers. De wereld buiten blijft echter onrustig.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met Covid-19.  

Het belang van een goede gezondheid wordt door deze crisis nog duidelijker. Het leven draait niet in de eerste plaats om geld, maar om mensen en gezondheid. Het Venlose college heeft dat van dichtbij ervaren. Er wordt dan ook met zorg en betrokkenheid meegeleefd met de Coronaslachtoffers, hun familie en alle Venlonaren die effect ervaren van deze crisis. De mensen in de stad hebben de volle aandacht van het college. De ambitie om de Gezondste Regio te worden heeft alleen maar aan kracht gewonnen.  

Het is lastig te voorspellen wat er in Nederland gaat gebeuren, maar de gemeente Venlo heeft een stabiele uitgangspositie. Dat helpt enorm. In de Vorap is een algemene analyse opgenomen rondom het pandemie. Op het financiële gebied heeft het Rijk een belofte gedaan om de gemaakte kosten van de Nederlandse gemeenten te vergoeden. Daar zal het kabinet aan worden gehouden. 

Daarnaast zet Venlo zijn verbeterde financiële positie in om de effecten van de Coronacrisis het hoofd te bieden. Het succesvolle beleid van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat Venlo er financieel sterk voor staat. De tweede stad van Limburg kijkt vol vertrouwen en weerbaar naar de toekomst.   

Iedere dag zijn er in deze tijd nieuwe uitdagingen, klein en groot. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met andere overheden, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, het Venlose MKB, belangengroepen, verenigingen en al die andere Venlonaren die samen de kracht van Venlo zijn.  

Samen komen we door de crisis.