25 mei 2020

Missie geslaagd. Missiemuseum blijft open

Er is de afgelopen tijd veel overleg geweest met het missiemuseum om te zoeken naar een oplossing voor de toekomst van het Missiemuseum. Er zijn nu afspraken tussen gemeente Venlo en het Missiemuseum gemaakt voor de korte termijn zodat het Missiemuseum haar deuren niet hoeft te sluiten. 

Missie geslaagd. Missiemuseum blijft open

Het Missiemuseum, luidde in het voorjaar van vorig jaar de noodklok. Door het komende vertrek van de conservator in november 2020, en de veranderingen van huurkosten vanaf 2022 lijkt de toekomst van het Missiemuseum met de huidige financiële afspraken in gevaar te komen. Ook wil het Missiemuseum zorgen voor behoud en stabiliteit voor de lange termijn.

Extra subsidie
Voor het jaar 2020 nemen de gemeente en het Missiemuseum de extra te verwachten kosten ieder voor de helft voor hun rekening. Beide partijen zorgen ervoor dat het Missiemuseum in zijn huidige vorm open kan blijven. Daarnaast worden voor de benodigde extra middelen voor 2021 voorstellen uitgewerkt, met als doel dat het Missiemuseum de overgang kan maken naar een zogeheten “toekomstbestendig museum”. 

Marij Pollux, wethouder cultuur, is blij deze oplossing te kunnen bieden;
“Het Missiemuseum heeft een grote waarde voor Venlo, en in het bijzonder voor Steyl. Vandaar dat we bereid zijn om het Missiemuseum te steunen in hun wens om zich voor te bereiden op een goede voortzetting. Samen werken we aan die toekomst voor het Missiemuseum, zowel inhoudelijk als financieel.”

Samen werken aan de toekomst
Het is de gezamenlijke intentie dat het Missiemuseum blijft bestaan. Daarom wordt er ook gekeken naar samenwerkingen, partnerschappen en mogelijkheden binnen de culturele en toeristische waarde die het museum heeft en deelt met partners en partijen in de gemeente Venlo. Nieuwe vormen van samenwerkingen kunnen zo bijdragen aan een stabiele en mooie toekomst voor het museum met de zo iconische beer en unieke natuurhistorische collectie.

Nog heel veel dagen
“Het was lang onzeker hoeveel dagen we nog open konden blijven, maar we kunnen gelukkig door. De gemeente pakt een deel op en we gaan zelf voor het andere deel creatieve oplossingen bedenken om verder te werken aan het behoud van ons unieke museum. Voor nu gaan we het doen met de financiële middelen die we aangereikt krijgen”, aldus Hein Jacobs, penningmeester van het missiemuseum. “We kunnen in ieder geval weer vooruitkijken”.