08 mei 2020

Ook positieve resultaten voor het jaar 2019

De komende jaarrekening 2019 vormt de afsluiting van het tweede jaar dat het huidige college Venlo bestuurt. Hiermee is men dus halverwege de periode. 

Ook positieve resultaten voor het jaar 2019

Het voorlopig saldo over vorig jaar is goed: er is sprake van een positief resultaat van bijna 5 miljoen euro. Dit is exclusief de nog te verwachtte positieve afrekeningen van de zorgaanbieders. Van het positieve resultaat stelt het college voor dit jaar circa 2 miljoen euro te reserveren voor een 'coronafonds'; dit om de eerste gevolgen van de crisis op te vangen. Het dient vooral als hulpmiddel in afwachting van de bekostiging door het rijk.

Financieel is de gemeente de afgelopen tijd minder kwetsbaar geworden. Tekorten zijn grotendeels weggewerkt, reserves zijn op het afgesproken peil of beter. Economisch had Venlo de wind mee. Er werd meer gebouwd, veel grond verkocht en de bevolking nam toe voor het negende jaar op rij. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalde van circa 3.150 naar 2.836.

In 2019 is veel goeds gebeurd in Venlo. Er zijn besluiten genomen over het Kazernekwartier en de Vierpaardjes. Venlo was gastheer voor de succesvolle jubileumtentoonstelling van Evert Thielen. Er is gewerkt aan een samenlevingsagenda en geïnvesteerd in de gemeentelijke dienstverlening. Anno 2020 is er weer sprake van 'gewoon goed onderhoud, goed toezicht, goede publieke dienstverlening'. De telefonische wachttijd daalde bijvoorbeeld van meer dan 3 minuten in 2018, naar minder dan een halve minuut vorig jaar.

Nu is de situatie bepaald anders; de impact van de coronacrisis is heftig voelbaar. Het college houdt rekening met een stevige economische terugslag in 2020 en misschien ook in 2021. Regionaal zijn er in elk geval tientallen miljoenen beschikbaar om te investeren, dankzij bijdragen van de regio, de provincie en het Rijk.

"In het begin van deze periode heeft Venlo het financieel ongenadig hard voor de kiezen gekregen," concludeert wethouder Ad Roest van Financiën. "Door krachtig ingrijpen en strakke sturing hebben we in korte tijd weer vlees op de botten gekregen. Zodoende kunnen we nu niet alleen middelen reserveren voor het opvangen van de coronacrisis; er kan nog steeds met beleid worden geïnvesteerd in lopende projecten. Dat maakt dit resultaat tot een echt steuntje in de rug in moeilijke tijden".