07 mei 2020

Lichte versoepeling coronamaatregelen vanaf 11 mei

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. 

Lichte versoepeling coronamaatregelen vanaf 11 mei

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. Maar het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal. Door thuis te blijven met klachten, drukte te vermijden, zoveel mogelijk thuis te werken, anderhalve meter afstand te houden en door ons te houden aan die belangrijke hygiëneregels:

• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
• Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven, is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.
• Blijf thuis als je klachten hebt.

Besluiten Veiligheidsregio Limburg-Noord

1. Designer Outlet Roermond (DOC) in aangepaste vorm weer open

Het beleidsteam van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft na overleg met de gemeente Roermond en het DOC besloten dat het DOC in aangepaste vorm op maandag 11 mei de deuren weer mag openen. Het DOC kan starten met alle voorbereidende werkzaamheden om de maatregelen door te voeren en de heropening daarmee mogelijk te maken.

A. Veiligheidsregio Limburg-Noord is van mening dat het veiligheidsprotocol dat door het DOC is ingediend voldoende maatregelen bevat om de bezoeker veilig te laten shoppen. De heropening dient zich wel te beperken tot non-food. Ook foodtrucks zijn dus niet toegestaan. Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden als het gaat om de horeca en terrassen volgens de landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen moeten dan ook toegepast worden in het DOC.

B. Het kabinet heeft gisteren aangekondigd dat de regel “blijf zoveel mogelijk thuis” verschuift naar” blijf thuis als je klachten hebt”. Het kabinet heeft hiermee de economische en maatschappelijke belangen meegewogen in de besluitvorming. Het “fun shoppen” wordt daarmee meer mogelijk dan voorheen. In de winkelstraten en winkels in de diverse centra van de steden worden maatregelen getroffen en/of voorbereid om het winkelen veilig en verantwoord te laten blijven. Het DOC doet dit nu ook. Met het DOC worden afspraken gemaakt om geregeld met de Veiligheidsregio te evalueren en te bekijken of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn.

2. Grenstoezicht

De afgelopen weken is er een ontmoedigingsbeleid gevoerd aan de grens. Nu er zowel in Nederland als in Duitsland versoepelingen van de maatregelen zijn aangekondigd zal er automatisch meer grensverkeer gaan plaatsvinden. De marechaussee zal de komende weken dynamische patrouilles blijven uitvoeren aan de grenzen om de verkeersintensiteit te monitoren. Maar van een actief ontmoedigingsbeleid zoals dat de afgelopen weken is uitgevoerd, is geen sprake meer.

3. Winkelen en horeca

Door thuis te blijven met klachten, drukte te vermijden, zoveel mogelijk thuis te werken, anderhalve meter afstand te houden en je te houden aan de belangrijke hygiëneregels, zijn er dus versoepelingen van de bestaande maatregelen mogelijk. Dat betekent automatisch dat het dan drukker zal worden op straat en zeker in de verschillende winkelcentra van de steden. Dit in combinatie met het gedeeltelijk openstellen van de horeca en terrassen vraagt om maatwerk van de verschillende gemeenten, aangezien geen enkel centrum hetzelfde is. Daarbij blijft het advies: zoek niet de drukte op.

Gemeente Venlo gaat zo snel mogelijk met verschillende betrokken partijen uitwerken hoe het centrum zo ingericht kan worden dat een bezoek hieraan veilig en verantwoord blijft en veiligheidsdiensten hun werk kunnen blijven doen. 

Kijk voor meer informatie over de versoepeling van de maatregelen op www.rijksoverheid.nl