24 april 2020

Lintjesregen 2020: Negentien personen gedecoreerd in gemeente Venlo

Dit jaar heeft burgemeester Antoin Scholten 19 gedecoreerden verrast met een telefoontje tijdens de traditionele lintjesregen. Zeven vrouwen, twaalf mannen, onder wie één Ridder.

Lintjesregen 2020: Negentien personen gedecoreerd in gemeente Venlo

Achttien inwoners van de gemeente Venlo mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen, onder wie één paar uit Belfeld. Eén inwoner van Velden is benoemd tot Ridder.

RIDDER: de heer A.H.P.W. (Hay) Gout (73) uit Velden
De heer Hay Gout is vanaf 1981 adviseur van de historische werkgroep Arcen-Lomm-Velden. Hij is bouwer, oprichter/ conservator en curator van streekmuseum De Hansenhof. Daarnaast is hij sinds 2000 voorzitter van de historische werkgroep. De heer Gout is tot op heden verantwoordelijk voor de gebouwen en het museum en geeft daar ook rondleidingen. Verder geeft hij in samenwerking met de vrije academie Venlo, enige malen per jaar cursussen in heemkunde. Vanaf 1982 is de heer Gout restaurator, tentoonstellingsbouwer en lid van de museumcommissie van het Océ-museum. Hij is daarnaast adviseur bij de stichting Het Limburgs Landschap, voor zaken die te maken hebben met het kasteel in Arcen. Daarnaast is hij restaurator, conservator, beheerder en voorzitter (1982-2010) van de stichting Kruisen en Kapellen. In de jaren '80 en '90 was hij ook actief om de in verval geraakte Wijmarsche watermolen in Arcen voor de ondergang te behoeden.

LID: mevrouw P.C.L. (Elly) Kurstjens (62) uit Belfeld
Sinds 1988 is mevrouw Elly Kurstjens vrijwilliger bij carnavalsvereniging d’n Oeles in Tegelen en is zij lid van de jeugdcommissie. Zij verzorgt draaiboeken, de kleding van het jeugdtrio, de statieportretten en de jeugdbegeleiding. Daarnaast is mevrouw Kurstjens vanaf 2005 vrijwilliger bij stichting Team 25 Limburg Roparun. Zij fungeert als navigator, notuleert vergaderingen en werft fondsen. 

Van 1974 tot 2018 was mevrouw Kurstjens verder bestuurslid en secretaris van de scouting Tichlouw in Tegelen. Mevrouw Kurstjens is de partner van de heer H. Hermans uit Belfeld.

LID: de heer H.G. (Herm) Hermans (76) uit Belfeld
De heer Herm Hermans is vanaf 1987 vrijwilliger bij carnavalsvereniging d’n Oeles in Tegelen. In 1987 was hij prins carnaval en van 1988-1998 lid van de raad van elf. Thans is hij nog lid van de onderscheidingscommissie en de Senaat, en zet hij zich in voor de jeugdcommissie. 

Van 1982 tot 2017 was hij bestuurslid van scouting Tichlouw. Hij fungeerde als adviseur van het stichtingsbestuur en zette zich in voor de jaarlijkse Jantje Beton-actie. Ook was hij lid van de sponsorcommissie.

Van 1982-1989 was de heer Hermans verder bestuurslid van stichting huisvesting ’t Brook in Tegelen. Hij verzorgde het onderhoud van het gebouw voor de scouting en de peuterspeelzaal. Daarnaast was hij fondsenwerver en organiseerde hij de jaarlijkse rommelmarkt. De heer Hermans is de partner van mevrouw P. Kurstjens uit Belfeld.

LID: de heer H.J.H. (Hay) Hendriks (69) uit Venlo
Sinds 2000 is de heer Hay Hendriks teammanager van dames senioren 1 van handbalvereniging HandbaL Venlo. Het damesteam draait al enige jaren mee in de eredivisie. Mede dankzij de tomeloze inzet van de heer Hendriks heeft dit damesteam de eredivisie bereikt. De heer Hendriks regelt het oefenprogramma, de trainingsweekenden en onderhoudt de contacten met andere verenigingen. Hij vertegenwoordigt het team in de topsportcommissie en in de pr-commissie.

LID: mevrouw J.L.J. (Annie) Mulder-van Bree (74) uit Blerick
Mevrouw Annie Mulder is vanaf 1980 medeoprichter van en vrijwilliger bij Volleybalclub Meuleveld te Venlo. Daarnaast is zij sinds 1996 vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland, afdeling Roermond. Zij staat slachtoffers, nabestaanden en getuigen van misdrijven bij, onder meer via huisbezoeken. Ze inventariseert na een misdrijf of er een hulpvraag is en verwijst eventueel door. Tussen 1973 en 1976 was mevrouw Mulder lid van de ouderraad van basisschool De Kwisbeek te Baarlo. Zij organiseerde mede de spelactiviteiten voor de onderbouw. Daarnaast was zij van 1979 tot 1990 lid van de ouderraad van het Blariacumcollege te Venlo. En van 1988 tot 2000 was mevrouw Mulder scheidsrechter bij Korfbalclub HBSV te Venlo.

LID: de heer P.W.C. (Peter) Paar (64) uit Tegelen
De heer Peter Paar is sinds 1990 vrijwilliger Licht en Techniek bij de Passiespelen in Tegelen. Hij heeft zich ontwikkeld tot een onmisbare schakel binnen de technische staf. Voor elk probleem heeft hij een oplossing. Daarnaast reist de heer Paar samen met een bestuurslid door heel Europa om verschillende passiespelen te bezoeken die zijn aangesloten bij de Europassion. 

Vanaf 2003 is de heer Paar beheerder van licht en geluid bij Toneelvereniging Setovera. Sinds 2015 doet hij hetzelfde voor Theater de Garage te Venlo. Ook is hij verantwoordelijk voor de veiligheid, bijvoorbeeld door het meten van de draagkracht van de lichtophanging, of controle van de aarding van elektrische apparaten. Van 2010 tot 2104 deed hij vergelijkbaar werk bij Toneelhuis LFA en van 1977 tot 2010 bij Toneelvereniging Zet Door. Ook heeft de heer Paar belangeloos meegewerkt aan bijna alle revues van vastenavondvereniging D’n Oeles in Tegelen.

LID: de heer A.E.H. (Ton) in ’t Zandt (70) uit Venlo
De heer Ton in ’t Zandt is vanaf 1995 vrijwilliger bij het Wijkoverleg Venlo Noord. Hij was redacteur van de wijkkrant tot 2016; sinds 2016 is hij redacteur van de nieuwsbrief.  

Vanaf 1995 is de heer In ’t Zandt lid van de werkgroep Stadsvernieuwing en het project Leefbaarheid. Ook is hij vrijwilliger bij het project Respect in de wijk. Sinds 2014 is de heer In ’t Zandt initiator van het Buurt- en bewonersnetwerk. Daarnaast is hij vanaf 2014 vrijwilliger bij dialectvereniging Veldeke in Venlo.

LID: de heer H.J. (Huub) Mulders (75) uit Blerick
De heer Huub Mulders ondersteunt sinds 1994 zijn dochter en haar gezin. De schoonzoon van betrokkene werd getroffen door een virale encefalitis met een ademhalingsstilstand en hartstilstand tot gevolg. Toen hij uit coma kwam bleek er sprake te zijn van ernstig hersenletsel. Sinds die tijd ondersteunt de heer Mulders samen met zijn partner het gezin.  

Verder was hij van 1996 tot 2006 vrijwilliger bij woonvoorziening Stichting Daelzicht. Hij gaf ondersteuning bij activiteiten, onderhield de tuin en zette zich in voor fondsenwerving.

Sinds 2000 is de heer Mulders vrijwilliger bij Stichting Algemene Hulpdienst Venlo (AHD). Hij ondersteunt het bestuur, draagt zorg voor subsidieaanvragen en stelt het jaarverslag op. Daarnaast zet hij zich in bij de voedselbank en de kledingbank, en draagt ook hier zorg voor de werving van fondsen. Tevens ondersteunt hij mensen met een beperking en hulpbehoevende buurtgenoten, in geval van medische afspraken en het doen van boodschappen.

LID: mevrouw F.M.W. (Cita) Poppe-Corten (79) uit Venlo
Mevrouw Poppe is sinds 1991 vrijwilliger bij en voorzitter (1994-1995) van de serviceclub Inner Wheel Venlo. Zij fungeerde als lid van de programmacommissie en de projectcommissie en organiseert sinds 2011 de jaarlijkse bridge drive t.b.v.goede doelen. 

In de periode van 1996 tot 2000 bemensde zij de stand van Terra des Hommes in het ziekenhuis in Venlo en sinds 2000 is mevrouw Poppe bestuurslid van en winkelcoördinator bij de Terre des Hommes Winkel in Venlo. Zij stuurt de tachtig vrijwilligers aan, sorteert de binnengekomen kleding, richt vier keer per jaar de winkel opnieuw in en bedenkt acties en onderhoudt het contact met het hoofdkantoor. Van 2004 tot 2014 was mevrouw Poppe vrijwilliger bij Alzheimer Nederland, afdeling Noord Limburg en fungeerde als gespreksleider voor de partners en kinderen van mensen met Dementie.

Van 1980 tot 1992 was mevrouw Poppe mantelzorger voor haar dementerende moeder. Zij nam haar in huis en deed de volledige persoonlijke verzorging en voeding, tot zij in 1992 in een verpleegtehuis opgenomen werd. Van 1994 tot 2002 was mevrouw Pope bestuurslid van de Niet Rokers Bridge Club in Venlo.Van 1982 tot 1986 was mevrouw Poppe vrijwilliger bij de parochie te Venlo en bezocht zij de ouderen en zieken.Van 1989 tot 2011 was mevrouw Poppe mantelzorger/ondersteuner voor de buurvrouw. Zij hielp in dehuishouding, begeleidde naar (medische) afspraken, deed de boodschappen en verrichtte hand-en-spandiensten tot haar overlijden in 2011.

LID: mevrouw L.H.M. (Wies) Reinermann-Zeelen (69) uit Venlo
Mevrouw Wies Reinermann is sinds 1998 vrijwilliger bij het Toon Hermans Huis (locatie Venlo). Zij initieerde en begeleidt de gespreksgroep voor nabestaanden. Daarnaast begeleidt ze haar medevrijwilligers en richtte zij de wekelijkse wandelgroep op. 

Vanaf 2006 is mevrouw Reinermann verder vrijwilliger bij stichting het Limburgs Landschap en de Kasteeltuinen Arcen. Zij draagt zorg voor rondleidingen en coördineerde lange tijd het wekelijkse bloemschikken voor feesten en partijen.

LID: de heer J.J.M. (Jan) Keijers (68) uit Velden
Sinds 2004 is de heer Jan Keijers penningmeester van stichting Volkscultuur in Velden. Hij zet wandelroutes uit en zet zich in voor projecten als het oorlogsveteranenmonument en de renovatie van de oude dorpspomp.  

Vanaf 2015 is de heer Keijers vrijwilliger bij het routebureau Noord- en Midden Limburg. Hij ontwikkelt ook daar routes en is actief als beheerder. Daarnaast maakt hij als vrijwilliger bij het seniorweb in Velden, senioren wegwijs op computers.

LID: de heer H.A.M. (Bertha) Tuithof-van Aarssen (79) uit Steyl
Mevrouw Bertha Tuithof is sinds 1998 vrijwilliger bij de Tegelse Zieken- en Bejaarden Omroep. Zij maakt en presenteert radio- en televisieprogramma's. Daarnaast was zij lid van de redactieraad. Van 2003 tot heden is mevrouw Tuithof verder vrijwilliger en gastvrouw bij Keramiekcentrum De Tiendschuur in Tegelen. 

Van 1981 tot 2004 was mevrouw Tuithof lid van de Vrouwen Adviescommissie voor de Woningbouw Tegelen. De commissie gaf advies over het bouwbeleid van de gemeente en de woningbouwvereniging. Tussen 1964 en 2000 was mevrouw Tuithof secretaris en vrijwilliger bij Stichting Jongeren Sociëteit Steyl. Zij realiseerde mede een uitbouw van de stichting, fungeerde als jeugdleider en droeg bij aan de carnavalsactiviteiten.

LID: de heer W.G.T. (Wil) Oteman (68) uit Tegelen
De heer Wil Oteman is sinds 1970 vrijwilliger bij Heemkundekring De Duffelt te Millingen aan den Rijn. Hij verricht historisch onderzoek en schrijft artikelen voor het tijdschrift ‘Van Toen naar Nu - Von Einst Bis Jetzt'. Hij bouwde een archief op waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Vanaf 1995 is de heer Oteman medeoprichter, bestuurslid en redacteur van de Stichting Millings Jaarboek. Hij schrijft ook artikelen waarvoor hij zelf historisch onderzoek verricht.  

Sinds 2013 is de heer Oteman verder vrijwilliger bij het ministerie van Defensie. Hij onderzocht de Nederlandse militaire geschiedenis in de Franse tijd, onder meer in het archief van de 'Service historique de la Défense' in Parijs. Het resultaat is een databestand met de namen van circa 60.000 Nederlandse militairen die tussen 1798 en 1814 in het Franse leger hebben gediend. Deze online databank is inmiddels door ruim 750.000 mensen bezocht. Daarnaast zet de heer Oteman zich ook met andere projecten in voor het behoud van regionaal erfgoed.

LID: de heer H.M. (Hay) Lucassen (65) uit Velden
De heer Hay Lucassen is sinds 2001 vrijwilliger bij de parochie St. Andreas in Velden. Hij zet zich in als lector en assistent-koster, begeleidt pelgrims en is collectant. 

Daarnaast is hij vanaf 2004 vrijwilliger bij de stichting Veldense Volkscultuur. Hij adviseert het bestuur op het gebied van lokale geschiedenis en dialect. Hij stelt informatieborden en teksten op bij projecten als het grensmonument. Hij staat bekend als vraagbaak en een wandelende encyclopedie.

Sinds 2007 is de heer Lucassen secretaris en penningmeester van toneelgezelschap Spelenderwijs in Velden. Hij is contactpersoon voor de Limburgse Federatie van Amateurtoneel, draagt zorg voor de pr en verricht hand- en spandiensten bij activiteiten van de vereniging.

Vanaf 2016 is de heer Lucassen verder actief bij welzijnsorganisatie stichting Wel.kom, afdeling informatie en advies. Hij behandelt hulpvragen rond wonen en zorg en ondersteunt mensen bij met het aanvragen van wmo-voorzieningen.

LID: de heer J.C.A.M. (Hans) Theunissen (77) uit Blerick
De heer Hans Theunissen is sinds 2002 vrijwilliger bij activiteitencentrum Zalzershaof te Venlo (voorheen Holtheim geheten). Hij levert hand-en-spandiensten, doet technisch werk, verkoopt munten en bouwt de bühne op.  

Van 1982 tot 2017 was hij lid en bestuurslid technische zaken van de gemengde zangvereniging Vivace te Hout Blerick. Ook was hij lid van de reiscommissie.

Tussen 1983 en 2012 was hij verder onderhoudsvrijwilliger voor de Stichting Veldkruisen en Kapellen Venlo. De kruisen werden jaarlijks weggehaald om deze schoon te maken, te repareren en weer op te schilderen.

De heer Theunissen beheerde ook jarenlang de keuken bij het watermolenfeest. Van 1965 tot 1990 was hij lid, adjudant en lid van de Raad van Elf van carnavalsvereniging De Poerker te Hout-Blerick.

LID: de heer H.J.M. (Harm) Walstock (63) uit Venlo
De heer Harm Walstock is sinds 1986 betrokken bij Muziekvereniging Joeks-Jagers te Venlo. Hij was secretaris, vicevoorzitter (tot 2019) en bestuursadviseur (sinds 2019), en hij organiseerde het jaarlijkse uitstapje tot 2019. 

Vanaf 2013 is de heer Walstock verder penningmeester bij Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo. Hij is lid van de reis- en uniformencommissie. Daarnaast is hij sinds 2015 penningmeester van Stichting Vrienden van de Fanfare.

Sinds 2015 is de heer Walstock secretaris van de Vereniging van Eigenaren van het Hof van Egmond te Venlo. Hij is contactpersoon voor leveranciers, servicemonteurs en andere bedrijven. Daarnaast organiseert hij de kerstborrel en schrijft hij mee aan de nieuwsbrief.

LID: mevrouw H.M. (Henny) Geraeds-van den Heuvel (75) uit Tegelen
Mevrouw Henny Geraeds is sinds 1992 bestuurslid en voorzitter van het meldpunt Algemene Hulpdienst Tegelen, Steyl en Belfeld. Zij behandelt hulpaanvragen en werft vrijwilligers. Daarnaast onderhoudt ze contacten met andere hulporganisaties in Tegelen. Per jaar worden ongeveer 1000 hulpvragen van ouderen en gehandicapten afgehandeld. 

Vanaf 2004 is mevrouw Geraeds ook mantelzorger. Ze staat altijd klaar voor anderen die een luisterend oor nodig hebben, of hulp bij het doen van boodschappen of bij een bezoek aan het ziekenhuis. Op deze wijze ondersteunt zij drie personen.

Van 2004 tot 2014 was mevrouw Geraeds bestuurslid van de Zonnebloem in Tegelen. Ze was betrokken bij het bezoekwerk en de organisatie van verschillende activiteiten.

LID: de heer A.P.J. (Ton) van Lieshout (60) uit Blerick
De heer Ton van Lieshout is sinds 1984 vrijwilliger bij Voetbalvereniging R.K.S.V. Blerick. Hij is jeugdleider en verricht hand- en spandiensten. Daarnaast was hij coördinator van de carnavalsactiviteiten, leider bij de voetbalkampen, wedstrijdsecretaris, lid van de jeugdcommissie en coördinator voor het winterzaalvoetbal. Ook zette hij zich in voor de jeugdtoernooien en coördineerde hij de Grote Clubactie.

LID: mevrouw I.M. (Ingrid) Keder-van de Rijdt (49) uit Venlo
Mevrouw Ingrid Keder is sinds 2004 betrokken bij de Stichting Venloop (voorheen Stichting Venlo-Loopstad). Ze was mede-oprichter, bestuurslid en penningmeester. Zij draagt zorg voor de veiligheid van de hardloopwedstrijden, die jaarlijks 35.000 deelnemers trekken. Ook onderhoudt zij de contacten met gemeente, politie en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Zodoende bewaakt ze mede de balans tussen veiligheid en groei van het evenement. Als lid van de pr-commissie ontwierp zij de huisstijl en de hardloopkleding.

Verder is mevrouw Keder vanaf 2010 vrijwilliger bij de Stichting Stadsmunt Venlo. Deze is opgericht om de logistiek rond de horeca tijdens evenementen te stroomlijnen. Zij initieerde het Venlonaerke en draagt zorg voor de financiële afhandeling rond dit betaalmiddel. Daarnaast is ze een vraagbaak voor mede-vrijwilligers en draagt zij zorg voor de lunchpakketten. Van 2015 tot 2019 was mevrouw Keder bestuurslid en penningmeester bij de Stichting Atletiek en Running Limburg.

Zij droeg bij aan de beleidsvorming, gaf uitvoering aan het werkplan en organiseerde de evenementen.

Aanvullende informatie
Als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus mogen er tot 1 juni 2020 geen Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Daarom heeft de Algemene Gelegenheid 2020 plaatsgevonden in een aangepaste vorm. De burgemeester heeft alle gedecoreerden telefonisch geïnformeerd over hun benoeming.