23 april 2020

Markten gemeente Venlo weer open; alleen food-kramen

Vanaf vrijdag 24 april zijn de markten in de gemeente Venlo weer toegestaan. De noodverordening zal zo nodig daarvoor worden aangepast. Er gelden wel enkele belangrijke regels. 

Markten gemeente Venlo weer open; alleen food-kramen

De gemeente Venlo zal samen met de marktmeester en de ondernemers op de markten zorgen voor de juiste uitvoering en naleving van de regels. Bij het niet naleven van deze regels kan een markt worden gesloten.

Regels

1. Op de markten mogen nog uitsluitend etenswaren worden verkocht. Het is niet toegestaan met non-food kramen op de markt te staan.

2. Tussen de marktkramen zit minimaal 1,5 meter afstand.

3. Tussen tegenover elkaar gelegen kramen zit minimaal 4 meter afstand.

4. Marktondernemers worden, als dat kan, verder van elkaar verspreid over het marktterrein.

5. Het is niet toegestaan om op het marktterrein voedsel of dranken te nuttigen; op alle markten is het verboden om zit- of sta gelegenheid te bieden.

6. Op de grond voor de marktkraam dient heel duidelijk belijning te worden aangebracht waardoor het voor de bezoeker mogelijk wordt de anderhalve meter maatregel toe te passen. Dit wordt bijvoorbeeld al gedaan bij rijen voor de kassa in de supermarkten. 

7. Er zal bekeken worden of er gewerkt kan worden met eenrichtingsverkeer per marktrij.