17 april 2020

Kadernota 2021: Woonlasten Venlo stijgen niet

Gemeente biedt verdere ondersteuning aan inwoners en ondernemers.

Kadernota 2021: Woonlasten Venlo stijgen niet

De coronacrisis heeft ook tot gevolg dat de gemeente Venlo voor een ongekende opgave staat. Deze maand gaat de gemeenteraad in debat over de Kadernota 2021 - de koers voor de komende vier jaar. Er is sprake van grote onzekerheden. De crisis slaat hard toe in vrijwel alle sectoren - met name in de bouw, horeca, retail, de culturele sector, logistiek en de landbouw. Landelijke steunmaatregelen zijn van kracht maar de gevolgen op langere termijn zijn nog nauwelijks in kaart te brengen.

Samen met de landelijke en regionale overheden bestrijdt het gemeentebestuur van Venlo de crisis. Ondertussen gaat het werk van de gemeente zoveel mogelijk door - met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Ondanks alle onzekerheid is wel duidelijk een koers gekozen, zegt wethouder Frans Schatorjé: "Voor de inwoners van Venlo wordt voorgesteld dat ze de komende twee jaar niet te maken krijgen met stijgende woonlasten. De gemiddelde totale kosten voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en Onroerende Zaakbelasting gaan voor huishoudens niet omhoog, ook niet met de inflatie."

Behoedzaam en solide
"Als wethouder Financiën kijk ik met grote zorg naar de huidige ontwikkelingen," geeft wethouder Ad Roest van Financiën aan. "Maar ik ben ook een realist en optimist. Ik constateer dat Venlo de afgelopen twee jaar financieel veel sterker is geworden, dankzij een behoedzaam beleid gekoppeld aan heldere afspraken. Mede daardoor zijn we nu in staat om de burger te ontzien op de woonlasten en tegelijkertijd ook bredere buffers te realiseren om deze crisis door te komen.”

Investeren en ondersteunen
Er wordt vanuit de Gemeente een tweetal fondsen voorgesteld. Allereerst een coronafonds om de gevolgen van de crisis te ondervangen. Hiermee worden de extra kosten opgevangen die gemaakt worden om te voorkomen dat voor onze gemeenschap belangrijke organisaties omvallen of stedelijke functies verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Met dit fonds kunnen we onverwachte tegenvallers en ongeplande ontwikkelingen opvangen.

Bovendien wordt er een fonds voorgesteld om investeringen mogelijk te maken in de stedelijke centra van Venlo, Blerick en Tegelen. "De drie stedelijke centra, met van oudsher retail als fundament, hebben eerst een stevige klap gehad van de interneteconomie, daarna zijn diverse landelijke ketens gesloten en nu komt COVID-19 er overheen. Deze gebieden hebben een impuls nodig om de aantrekkelijkheid van de centra te verbeteren. Met dit fonds stimuleren we partners om de uitdagende plekken in de centra tot ontwikkeling te brengen en zo de gebieden weer te laten bloeien", laat wethouder Erwin Boom weten. Met de komende begroting ligt er een uitgewerkt plan. Voor elk van beide fondsen wordt ongeveer 2 miljoen euro uitgetrokken.

Grote projecten gaan door
Verder is de ambitie dat alle grote projecten gewoon worden afgemaakt. Het Kazernekwartier, de Vierpaardjes, het Museumkwartier, het nieuwe zwembad de plannen liggen er en er is geld gereserveerd. Het investeren in Venlo gaat dus door, omdat het meer dan ooit nodig is.

De Kadernota wordt 22 april gepresenteerd in de gemeenteraad. Besluitvorming is gepland op 27 mei. De Kadernota is onderstaand te downloaden.