08 april 2020

Venlo zet eerste stap naar duurzamere leefomgeving

Nederland is op weg naar een toekomst met duurzame energie, circulair materiaalgebruik en een omgeving die beter bestand is tegen hevige hoosbuien en periodes van extreme droogte. Gemeenten zijn een belangrijke schakel in deze verandering. 

Venlo zet eerste stap naar duurzamere leefomgeving

Van het Rijk moet elke gemeente, dus ook gemeente Venlo, In 2021 een Transitievisie Warmte opleveren. Dit is een plan waarin de gemeente per wijk aangeeft welk duurzame alternatieven er zijn voor het verwarmen van het huis, warm-watervoorzieningen en kookmogelijkheden .Tegelijkertijd kijkt de gemeente samen met partijen als woningcorporaties, Waterschap Limburg en de netbeheerder hoe klimaatadaptatie en circulair materiaalgebruik in deze energietransitie kan worden meegenomen.

Dit betekent niet dat we meteen in 2021 bij u in de wijk aan de slag gaan. Wat er nu aan de raad voor ligt is een eerste versie, de Transitievisie 1.0. Een eerste denkrichting op basis van de kennis die er nu is en de onderzoeken die nu zijn gedaan. Dit zijn onderzoeken naar mogelijke andere manieren van verwarmen. Nadrukkelijk nog geen eindplaatje, want de kennis en inzichten ontwikkelen voortdurend. De Transitievisie is onderdaan de pagina te bekijken.

In deze eerste visie is aandacht voor:
- Definities en uitgangspunten
- Een analyse van de huidige situatie
- Een verkenning van de mogelijkheden, zoals gezegd een verkenning en geen definitieve keuze.

Wanneer de raad 22 april a.s. positief besluit, werken we in 2020 samen met partijen verder aan het verfijnen en uitwerken van deze Transitievisie. Eind 2020 publiceren we versie 2.0. Hierin komt dan te staan wanneer welke wijk aan de beurt is in de transitie. Zo zijn ze we al begonnen met een pilot aardgasvrije wijk in Hagerhof-Oost en al lerende ontwikkelen we ons verder.

Naast het maken van een Transitievisie geloven wij in het zetten van kleine stappen. Kleine stappen die een positief effect hebben op het klimaat, maar ook financieel voordeel en/of meer wooncomfort opleveren. Wilt u weten wat u zelf kunt doen op weg naar een duurzamere toekomst? Op www.morgeninvenlo.nl vindt u informatie over duurzaamheid in Venlo.

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar morgeninvenlo@venlo.nl of bekijk de ‘vragen en antwoorden’ over de Transitievisie.  

Bekijk onderstaand de Transitievisie: