20 maart 2020

Mogelijke noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

In de strijd tegen het coronavirus zijn alle scholen en kinderopvangvoorzieningen gesloten tot en met 6 april 2020. Moet u tijdens deze periode werken omdat u behoort tot één van de cruciale beroepsgroepen en heeft u geen opvang voor uw kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 12 jaar? Dan kunt u een beroep doen op (extra) noodopvang.

Mogelijke noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Een opsomming van de cruciale beroepsgroepen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid .

Hoe werkt het?

Uw kind is ingeschreven bij een school of kinderopvangvoorziening
De gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties willen de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zo veel mogelijk op bestaande locaties en binnen bestaande structuren organiseren. U kunt contact opnemen met uw eigen school en/of kinderopvangorganisatie, ook indien u door de huidige omstandigheden meer opvang nodig heeft.

Uw kind is niet ingeschreven bij een school of kinderopvangvoorziening
U kunt contact opnemen met de gemeente om samen de mogelijkheden te bespreken. U kunt bellen naar 14077 (kies vervolgens optie 1) of mailen naar sociaalwijkteam@venlo.nl. 

U heeft opvang nodig buiten reguliere tijden
De gemeente vindt het belangrijk dat u ook tijdens de avonden, nachten en weekenden door kunt blijven werken. Indien u buiten reguliere tijden opvang nodig heeft en dit niet zelf kunt regelen, dan organiseren wij passende 24-uurs noodopvang. Ook hiervoor kunt u bellen naar 14077 (kies vervolgens optie 1) of mailen naar sociaalwijkteam@venlo.nl.