17 maart 2020

Positieve initiatieven rondom coronavirus

Het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen leggen een groot deel van het sociale leven in Nederland stil. Gelukkig werken veel zorg- en welzijnswerkers en ook vrijwilligers gewoon door, meestal via gebruik van telefoon, tablet en andere online mogelijkheden.

Positieve initiatieven rondom coronavirus

Graag informeren wij u over een aantal van de initiatieven die er aan bijdragen dat onze inwoners niet in een sociaal isolement raken en dat in hun eerste levensbehoeften voorzien is.

De luisterlijn voor mensen met behoefte aan een luisterend oor
De Luisterlijn is de grootste organisatie in Nederland die anonieme steun op afstand biedt, via telefoon, chat en e-mail. Een aantal speciaal opgeleide vrijwilligers uit de regio staan dag en nacht voor u klaar.

Johan Rutten, waarnemend directeur-bestuurder bij de Luisterlijn: “De maatregelen rondom het coronavirus leiden tot meer gevoelens van eenzaamheid, angsten en zorgen. Het gebrek aan sociaal contact zorgt ervoor dat meer mensen zich alleen voelen. Het is belangrijk om hierover te kunnen praten en contact te hebben. Als Luisterlijn spelen we nu een belangrijke rol. Mensen moeten weten dat ze 24/7 terecht kunnen bij onze vrijwilligers. Om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan, hebben we onze vrijwilligers én beroepskrachten gevraagd zich extra in te zetten.”

Heeft u behoefte aan een anoniem gesprek van mens tot mens, bel de luisterlijn dan op nummer: 0900-0767 (lokaal tarief). Chatten en mailen kan ook. Ga dan naar onze website: www.deluisterlijn.nl.   

Open inloop, KanDoen, Inloop GGZ, dagbesteding
Tijdens de periode dat deze voorzieningen gesloten zijn (tot in ieder geval 6 april) zetten medewerkers en vrijwilligers zich in om onze meest kwetsbare inwoners te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld regelmatig telefonisch contact met de deelnemers. Als iemand echt niet in staat is om zelf te zorgen voor een warme maaltijd, dan wordt dit voor hem of haar geregeld.

Ook de dagbestedingslocaties zijn druk bezig met het organiseren van zorg op afstand voor de kwetsbare groep mensen. Daarbij wordt waar mogelijk, gebruik gemaakt van moderne technieken zoals beeldbegeleiding.

Samen Sterk Tegen Corona
Dit initiatief moet gaan zorgen voor positiviteit en verbroedering in deze onzekere tijd. Kunt u wat voor iemand betekenen of kunt u juist wel wat hulp gebruiken? Laat het aan je buurtgenoten weten door het ophangen van posters voor het raam. Deze speciale ‘Samen Sterk Tegen Corona’ poster kent twee kanten. De ene zijde van de poster laat zien dat men hulp aanbiedt voor degenen die het nodig hebben, de andere zijde communiceert juist dat men wel wat hulp kan gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.samensterktegencorona.nl

Praktische hulp bij dagelijkse taken
We zien ook nieuwe en positieve initiatieven vanuit inwoners en organisaties ontstaan om naasten te helpen met bijvoorbeeld de boodschappen of het uitlaten van de hond. Deze acties zijn georganiseerd via sociale media en via al bestaande initiatieven door stichtingen. Een aantal voorbeelden kunt u vinden via: 

- Facebookpagina: Corona Durf Te Vragen/helpen | Limburg
- Facebookpagina: Verspreid Solidariteit, geen virus! 
- Facebookpagina: #Coronahulp
- Maatjesproject Humanitas Venlo
- Ready2Help Rode Kruis