13 maart 2020

Coronavirus: verklaring Veiligheidsregio Limburg-Noord

Vandaag heeft Burgemeester Antoin Scholten, als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord onderstaand bericht uit gegeven. Hierin geeft hij nadere toelichting op de maatregelen die we in onze regio nemen.

Coronavirus: verklaring Veiligheidsregio Limburg-Noord

Aanvullend op dit bericht hebben we als gemeente Venlo onze dienstverlening aangepast. Op de website van de gemeente Venlo vindt u alle lokale maatregelen.

Antoin Scholten zal op vrijdag 13 maart om 17.30 uur plaatsnemen in de uitzending van Nediscoplein. 

Informatie over het Corona virus en de landelijke maatregelen kunt u vinden op de website van het RIVM en de website van de GGD Limburg Noord.

Dames en heren,

Graag zou ik naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet gisteren heeft afgekondigd een nadere toelichting geven.

We merken dat er veel vragen worden gesteld over de “100-regel”.

De maatregel van het kabinet is heel erg duidelijk. Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden verplicht afgelast. Gelukkig zien we al dat dit gebeurt.

Maar wat nu te doen bij een bijeenkomst met minder dan 100 mensen? Dus wat te doen met de kienavond? En kan ik nog wel naar de sportschool? En mag ik mijn dochter nog wel naar het café laten gaan? En is het verstandig met mijn kinderen naar een binnenspeeltuin te gaan?

Zolang er nog geen aanvullende maatregelen zijn afgekondigd vanuit het kabinet is een deelname aan een bijeenkomst met minder dan 100 mensen nog steeds mogelijk. Maar we doen wel een uitdrukkelijk beroep op het gezonde verstand. Denk na en neem uw verantwoordelijkheid in plaats van een risico. Heeft u klachten? Ga dan niet! Breng uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar. Ga dus voorzichtig om met sociale contacten. Bent u in het café geweest en heeft u daarna klachten? Ga dan even niet naar bijvoorbeeld uw opa en uw oma.

We doen tevens een beroep op al die bedrijven, instellingen en branches die worstelen met de “100-regel” om goede hygiënisch maatregelen te nemen en ook hier geldt: denk na en gebruik uw gezonde verstand en neem maatregelen om beneden die 100 te blijven.

Met vriendelijke groet,

Antoin Scholten                                                                                   

Voorzitter veiligheidsregio en GGD Limburg - Noord