11 maart 2020

Omgevingsanalyse voor Venlo

Vandaag is de omgevingsanalyse van de gemeente Venlo gepubliceerd. De omgevingsanalyse laat de meest relevante maatschappelijke ontwikkelingen zien voor Venlo. 

Omgevingsanalyse voor Venlo

Met de omgevingsanalyse kunnen we een maatschappelijke context maken voor de gemeente Venlo, de regio en de organisatie zelf. Bijvoorbeeld: hoe staat de gemeente Venlo er voor in groot verband? Hoe ontwikkelt de bevolkingsgroei zich? Hoe gaat het met de arbeidsmarkt in Venlo? Hoe staan we er financieel voor en hoe gaat het met de woningmarkt? Dit zijn allemaal aspecten die hier in terugkomen.

De informatie is een schets van de gemeente. Het geeft op hoofdlijnen een beeld van de diverse onderwerpen. Zo kunnen bijvoorbeeld grote gebeurtenissen van invloed zijn op de cijfers; je zou kunnen zeggen dat de omgevingsanalyse een altijd bewegend beeld is en nooit helemaal compleet.

Hulpmiddel
De analyse is een hulpmiddel voor de raad, om het college richting te geven voor het komende jaar. Dit helpt om te bepalen wat belangrijk is en waar aandacht naar toe moet vanuit de gemeente. Het helpt bij het stellen van de voorwaarden – kaders – voor volgend jaar. In het voorjaar worden in de kadernota de kaders voor 2021 vastgesteld waar beleid en begroting op gebaseerd worden.

Voorheen was de omgevingsanalyse onderdeel van de kadernota. Door deze naar voren te halen, kan de raad eerder input leveren voor de kadernota en hierdoor nog meer sturing geven.

Omgevingsanalyse in raadsvergadering
De omgevingsanalyse wordt woensdagavond 11 maart in de raadsvergadering besproken. De presentatie van de omgevingsanalyse vindt plaats van 18.00 tot 19.00 uur in de parterre van het stadhuis en is voor iedereen toegankelijk. Daarna kan de raad met elkaar in debat gaan en zo duidelijk maken wat er voor de gemeente Venlo meegenomen moet worden in het beleid en de begroting voor het komende jaar. Deze raadsvergadering is ook openbaar, de omgevingsanalyse wordt rond 20.30 besproken door de raad in het stadhuis.

Bekijk onderstaand de omgevingsanalyse van Venlo.