11 februari 2020

Belastingaanslag gemeente en waterschap voor 2020

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. Heeft u een account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw Berichtenbox.

Belastingaanslag gemeente en waterschap voor 2020

U ontvangt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg.

Regel het online
Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in met uw DigiD. U heeft op uw persoonlijke pagina onder andere de volgende mogelijkheden: 

• uw aanslagen raadplegen;
• uw rekeningnummer wijzigen;
• een machtiging afgeven;
• een bezwaarschrift indienen;
• het taxatieverslag inzien;
• een kwijtschelding aanvragen;
• een persoonlijke vraag stellen.

Bezwaar maken 
Als u vindt dat deze WOZ-waarde lager of hoger moet zijn, bel dan eerst met BsGW. Ervaren taxateurs helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen en indien nodig te corrigeren. Deze hulp is gratis.

Particuliere externe bureaus adverteren in deze periode actief en roepen huiseigenaren op om via hun bureau bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Zij bieden u aan om dit gratis, namens u te doen. Voor u zijn er dan geen kosten aan verbonden. De gemeente is hierdoor echter jaarlijks veel geld kwijt. Dit heeft te maken met de vergoedingen die wij moeten betalen aan een particulier bureau als het bezwaar gegrond is of als er fouten zijn gemaakt. Linksom of rechtsom, komen deze kosten weer bij de burger terug, bijvoorbeeld via een verhoging van het belastingtarief.

U kunt daarom het beste zelf rechtstreeks bij BsGW bezwaar maken tegen de WOZ-waarde als u het hier niet mee eens bent. De eerste vier weken na ontvangst van de WOZ-beschikking zijn ervaren taxateurs van BsGW telefonisch bereikbaar. Om de waarde te bepalen kan het zijn dat BsGW ook een afspraak met u maakt om bij u ter plekke te komen kijken.

U kunt het ook zelf regelen via uw persoonlijke pagina op de website van BsGW. Hier kunt u aangeven waarom u de waarde niet goed vindt en documenten (zoals foto’s of een taxatieverslag) bijvoegen. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking.

Vragen & antwoorden
Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? BsGW is telefonisch bereikbaar via 088-8420420 op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig.