07 februari 2020

Bewuste keuze voor horeca op Maasboulevard

Bij het ontwerpen van de Maasboulevard en de openbare ruimte eromheen is wel degelijk rekening gehouden met de kans op hoog water. Het feit dat een groot gedeelte van de openbare ruimte, zoals de Kop van Weerd en het plein aan de voet van de Romertoren aan de buitenkant van de waterkering lagen, in het zogenoemde stroomvoerend winterbed van de Maas, werd niet alleen als bedreiging gezien, maar ook als een kans.

Bewuste keuze voor horeca op Maasboulevard

Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het ontwerp van het park op de Kop van de Weerd. Dit komt trapsgewijs, laag voor laag, onder water te staan op het moment dat de Maas hoger komt. Hier is bewust voor gekozen, omdat we het belangrijk vonden dat ook het gebied dat buiten de waterkering ligt gebruikt kon worden voor allerlei activiteiten.

De ontwikkelaar, niet de gemeente, was verantwoordelijk voor de commerciële invulling van de Maasboulevard. De ontwikkelaar heeft daarom destijds het initiatief genomen om na te gaan of er partijen wilden investeren in het gebied buiten de waterkering. Hierbij was van te voren duidelijk dat dit gebied regelmatig, gemiddeld één keer per twee jaar, onder water kan komen te staan. Daar is dus een aantal horecaondernemers op af gekomen. Deze ondernemers hebben zelf gekozen om hun restaurant op die locatie te openen. Deze ondernemers hebben zelf maatregelen getroffen om de wateroverlast zoveel als mogelijk tegen te gaan. Zo is de ijssalon op de Kop van de Weerd bijvoorbeeld volledig weg te halen als er hoog water dreigt. 

De keuze voor horeca op die plek was dus een bewuste keuze, van zowel de gemeente, horeca en ontwikkelaar. Daarbij waren alle partijen volledig op de hoogte van het risico dat het af en toe kan voorkomen dat de zaak onder water komt te staan. Overigens brengt de horeca veel levendigheid en activiteiten met zich mee bij de passantenhaven en is dus voor de beleving van het gebied zeer positief.