31 januari 2020

Groen licht voor ontwikkeling van het Kazerne Kwartier

Op 29 januari jl. heeft de gemeenteraad de nieuwe stedenbouwkundige visie voor het Kazerne Kwartier vastgesteld. De raad stemde bijna unaniem voor de nieuwe visie op het Kazerne Kwartier. 

Groen licht voor ontwikkeling van het Kazerne Kwartier

Sfeerbeeld: West8

De gemeente nodigt marktpartijen uit om de komende maanden voorstellen voor ontwikkelvelden of gebouwen in te dienen. Ook liggen er plannen om in het voorjaar van 2020 al activiteiten op het terrein te laten plaatsvinden om van het Kazerne Kwartier weer een plek voor alle Venlonaren te maken.

Afgelopen woensdagavond gaf de gemeenteraad groen licht voor de ontwikkelingen op het voormalige kazerneterrein. De gemeenteraad stemde bijna unaniem voor de nieuwe visie op het Kazerne Kwartier. De raad is het er over eens dat de visie die voorziet in woningbouw, horeca, leisure, onderwijs en bedrijven realistisch en uitvoerbaar is. Het College herkent de wens voor de zichtbaarheid van het erfgoed op het terrein en neemt dit dan ook zoveel mogelijk mee in alle ontwikkelingen.

Wethouder Pollux: “Deze nieuwe visie is tot stand gekomen na vele gesprekken met experts, betrokkenen en inwoners van de stad. Nu heeft ook de raad uitgesproken vertrouwen te hebben in deze visie. We kunnen nu aan de slag.”

Evenwichtig en gefaseerd
Het Kazerne Kwartier biedt een aantrekkelijke woon -en verblijfplaats voor mensen uit zowel Venlo als de regio. Een inspirerende omgeving van cultureel erfgoed, met uitzicht op Maas, binnenstad en park. Het gebied wordt vernieuwend en duurzaam ingevuld. Er zal een ontwikkeling plaatsvinden, aanvullend op de binnenstad en Blerick, met een evenwichtige mix van wonen, werken, vrije tijd, horeca en brede voorzieningen, zoals onderwijs en zorg. Het plan biedt ruimte om in volgende fases goed in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen.

Wethouder Boom: “Dat de visie met zoveel is steun is vastgesteld geeft veel vertrouwen voor de zo gewenste ontwikkeling. We zijn nu aan zet om ook die kwaliteit te brengen die dit gebied verdient. Het belang om deze nieuwe wijk tot leven te brengen is groot.”

Gronduitgifte
De ontwikkeling op het terrein kent een lange doorlooptijd en wordt in meerdere fases gerealiseerd. Te beginnen met de invulling van het gebied rond het fort en de bestaande kazernegebouwen. De gronduitgifte vindt zodanig plaats dat al vanaf het begin een evenwichtige mix ontstaat. Vanaf 3 februari nodigt de gemeente Venlo marktpartijen, of combinaties van partijen, uit om voorstellen voor een of meerdere ontwikkelvelden of gebouwen in te dienen. De gemeente wil met potentiële partijen in gesprek komen over samenwerking.

Levendigheid
De gemeente ziet graag dat iedereen zich weer verbonden gaat voelen met het Kazerne Kwartier. We gaan de komende maanden aan de slag om het gebied weer in de harten van de Venlonaren te krijgen. We zullen inwoners en geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het terrein. Ook is het streven om nog voor de zomer al diverse activiteiten op het terrein te organiseren die bijdragen aan het nieuwe aanzien, de levendigheid en het toekomstig karakter van het Kazerne Kwartier.

Hierdoor wordt het Kazerne Kwartier weer een plek voor alle Venlonaren.