14 januari 2020

Hagerhof-Oost eerste gas(t)vrije wijk, de wijk van de toekomst

Hagerhof-Oost wordt de eerste gas(t)vrije wijk, de wijk van de toekomst van Venlo. Dit betekent dat gemeente Venlo, woningcorporatie Woonwenz en netbeheerder Enexis samen met bewoners en organisaties uit de wijk aan de slag gaan voor een vernieuwde wijk.

Hagerhof-Oost eerste gas(t)vrije wijk, de wijk van de toekomst

Onderwerpen die met de wijk opgepakt worden zijn o.a.: duurzame energie, isoleren, energiebesparing en dus een lagere energierekening. Zo wordt bijvoorbeeld samen met de wijk nagedacht hoe we Hagerhof-Oost op een betaalbare manier warm houden zónder aardgas, maar mét meer wooncomfort. Ook gaan we kijken hoe de wijk beter bestand kan worden gemaakt tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en extreme hitte. Bijvoorbeeld door regenwater af te koppelen en meer groen in de wijk.

Waarom als eerste aan de slag in Hagerhof-Oost?
Venlo schrijft momenteel een plan hoe alle wijken in Venlo op termijn, 2050, van het aardgas af kunnen. Dit plan is in maart klaar. In dit plan staat o.a. dat de kans van slagen in Hagerhof-Oost nu groot lijkt. Hagerhof-Oost is een wijk waar de komende jaren veel gaat gebeuren om de wijk duurzamer, groener en nog beter te maken.

Zo zijn er plannen voor het vervangen van riolering en gasleidingen. Ook Woonwenz investeert in haar woningen in deze buurt. Door gezamenlijk op te trekken krijgen we meer gedaan en verbeteren we de leefbaarheid van de hele wijk. Dit biedt bijvoorbeeld ook kansen om iets te doen aan waterberging en groenvoorzieningen. Onze buurten en wijken zijn door de tijd heen behoorlijk versteend. Door meer groen in de wijk en een andere manier om regenwater af te voeren wordt de wijk bestendiger tegen de steeds hevigere regenbuien en extreme warmte in de zomer.

Waarom moeten we van het aardgas af?
Nederland stapt over van aardgas naar duurzame energie, voor een beter klimaat. Dat hebben landen met elkaar afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Gemeenten, en dus ook Venlo, hebben een belangrijke rol bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Nieuw te bouwen woningen moeten sinds juli 2018 in principe aardgasvrij zijn, maar ook bestaande woningen moeten in 2050 van het aardgas af en op een andere wijze verwarmd worden.

Meer informatie over aardgasvrije wijken vind je op www.morgeninvenlo.nl.

Venlo is ós stedje van lol en plezeer.
Dát gaan we samen laten groeien. Omdat wij, onze kinderen en kleinkinderen hier leven. We zetten allemaal een klein stapje en maken samen meters.