17 december 2019

Venlo volledig in het gelijk gesteld in kort geding aanbesteding ‘sociale basis’

In het kort geding met betrekking tot de aanbesteding ‘sociale basis’ is Venlo door de rechtbank in Den Haag op alle punten in het gelijk gesteld. Het kort geding was aangespannen door het consortium van 13 welzijnsorganisaties in Venlo, die samenwerken onder de naam Buurtteams. De voorlopige gunning aan Incluzio kan nu worden omgezet in een definitieve gunning.

Venlo volledig in het gelijk gesteld in kort geding aanbesteding ‘sociale basis’

Volgens de rechter heeft de gemeente Venlo zorgvuldig gewerkt en is er een weloverwogen inhoudelijke beoordeling en keuze gemaakt tijdens de aanbestedingsprocedure, die zorgvuldig doorlopen is. Ook de gunningscriteria waren volgens de rechter zeer duidelijk. Deze uitspraak maakt de weg nu vrij om in Venlo met Incluzio aan de slag te gaan met de invoering van de opdracht ‘sociale basis’.

“We zijn blij dat we nu eindelijk weer stappen kunnen gaan maken,” zegt burgemeester Antoin Scholten (waarnemend portefeuillehouder). “De ’sociale basis’ is belangrijk voor het welzijn van kwetsbare mensen in Venlo. Het biedt hen de eerste ondersteuning, het luisterend oor en de begeleiding. De voorzieningen, zoals de huizen van de wijk, de open inloop en de informatie- en adviespunten zijn hierbij onontbeerlijk.”

De gemeente Venlo en Incluzio zijn na de uitspraak direct gestart met de voorbereidingen voor de doorontwikkeling van de ‘sociale basis’. Begin januari wordt een eerste stap gezet met de overdracht in nauwe samenwerking met de huidige aanbieders in het veld. Recent is er een overbruggingsperiode van drie maanden afgesproken voor alle voorzieningen die in de ‘sociale basis’ vallen. Daarmee is continuïteit van diensten en taken van de ‘sociale basis’ voor de komende periode gewaarborgd. (Onder de ‘sociale basis’ vallen o.a. diensten en taken als algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligerszorg, jeugd- en jongerenwerk en de Open Inloop.)