12 december 2019

Een baan vinden over de grens wordt nu nog makkelijker

Vanaf 1 januari 2020 kunnen zowel Nederlandse als Duitse werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht bij Service Grensoverschrijdende arbeidsmarkt (SGA) Grensarbeid. Het informatiepunt waar ze binnen kunnen lopen voor al hun vragen met betrekking tot werken over de grens. 

Een baan vinden over de grens wordt nu nog makkelijker

Op woensdag 11 december hebben vertegenwoordigers van Agentur für Arbeit, UWV, Euregio rijn-maas-noord en netwerkpartners hun handtekening gezet onder een verbintenis die de samenwerking intensiveert en de totstandkoming van het gezamenlijke informatiepunt concreet maakt.

Voordeel voor werkzoekenden en werkgevers
Sinds 2014 bestaat er een samenwerking tussen Agentur für Arbeit Krefeld en Mönchengladbach, Jobcentre Kreis Vierssen, UWV Noord- en Midden-Limburg, het GrensInfoPunt van Euregio maas-rijn-noord en de Arbeidsmarktregio Noord-Limburg die nu door het openen van een gezamenlijk informatiepunt in de grensstreek meer zichtbaar wordt voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Het is een fysieke plek waar de genoemde groepen zowel van Nederlandse als Duitse zijde kunnen binnenlopen met al hun vragen en hierdoor meer zicht krijgen op de mogelijkheden voor werk in het buurland en hun kansen op de arbeidsmarkt daardoor vergroten.  

De huidige arbeidsmarkt eindigt niet aan de grens, een belangrijk punt voor Angela Schoofs, directeur van Agentur für Arbeit Mönchengladbach, ‘Juist in onze grensregio is de uitwisseling in de arbeidsmarkt een belangrijke economische factor, waar beide landen van profiteren. De intensieve samenwerking en onze dienstverlening versterken deze ontwikkeling. We brengen concreet vraag en aanbod samen door een match te maken tussen werkgever en werkzoekenden over de landsgrens heen.’ 

  Het op één plek aanbieden van alle kennis en expertise – het one shop principe - biedt vele voordelen. Het SGA voorziet de bezoeker nu sneller en efficiënter van informatie en advies en maakt het binnenlopen voor een persoonlijk gesprek laagdrempeliger.  

SGA Grensarbeid  
In het SGA zijn de Duitse en Nederlandse specialisten van de samenwerkende partijen vertegenwoordigd. Hier zit alle kennis op het gebied van werken en ondernemen over de grens op één plek. Het SGA-team voorziet werkenden, werkzoekenden en werkgevers uit Noord- en Midden-Limburg en Krefeld en Mönchengladbach van informatie over alles wat met arbeidsbemiddeling – zoals vacatures, aanbod werkzoekenden, solliciteren, diplomawaardering - en sociaal en fiscale wetgeving – onder andere belasting, salarissen, zorgverzekeringen en pensioen - te maken heeft.  

Volgens Don Thijssen, regiomanager UWV Noord- en Midden-Limburg levert deze samenwerking vele voordelen voor alle partijen. ‘Door vraag en aanbod inzichtelijk te maken is meteen duidelijk waar de kansen en mogelijkheden liggen. De specialisten van het SGA geven een realistisch advies zodat werkenden, werkzoekenden en werkgevers de juiste keuze kunnen maken of werken cq ondernemen in het buurland ook voor hun interessant is.’

SGA Grensarbeid is gevestigd in het gebouw van UWV, Prinsessesingel 10 in Venlo.