05 december 2019

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Optendrenk

De heer dr M. (Marcus) Optendrenk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Scholten van Venlo reikte de Koninklijke onderscheiding uit op woensdag 4 december 2019, tijdens een bijzondere bijeenkomst van raadswerkgroep 'de Grens' in de parterre van het stadhuis.

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Optendrenk

De heer Optendrenk (burger van de Bondsrepubliek Duitsland) is advocaat en journalist. Daarnaast is hij sinds 2012 lid van het deelstaatparlement van Nordrhein-Westfalen (Abgeordneter im Landtag) namens de CDU.

In de laatste hoedanigheid zet de heer Optendrenk zich in voor de grensoverschrijdende samenwerking. Al ruim 25 jaar maakt hij zich sterk voor de verbetering van de betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland, in het bijzonder tussen de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en de Nederlandse provincie Limburg. Hij is voorzitter van de contactgroep Benelux –de 'Parlementariergruppe Benelux'- en lid van de Landtagcommissie 'Europa & Internationale Zaken'. 

Op initiatief van de heer Optendrenk en door zijn inzet, werd in het Koalitionsvertrag NRW 2017 een uitgebreide paragraaf over de grensoverschrijdende samenwerking opgenomen. Verder maakt hij zich sterk voor verbetering van de grensoverschrijdende infrastructuur en mobiliteit. Zo is hij betrokken bij de verbetering van de spoorverbinding tussen Venlo en Düsseldorf en de totstandkoming van de spoorverbinding tussen (Brainport) Eindhoven en Düsseldorf via Venlo. In het kader van de Railagenda Limburg ondersteunde hij onder andere het werkbezoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan het gebied in 2014-2015. 

Verder maakte de heer Optendrenk zich sterk voor tijdige realisatie van het ontbrekende autosnelwegtracé –Rijksweg A74– tussen knooppunt Venlo-Zuid (A73) en het einde van de Autobahn 61 richting Mönchengladbach en Koblenz. Dit was van belang voor de bereikbaarheid en ontsluiting van de Floriade 2012 in Venlo. De heer Optendrenk brengt de problematiek van de grensregio tot aan de Bondsregering in Berlijn voor het voetlicht en vraagt aandacht voor de mobiliteitsvraagstukken. 

Ook realiseerde de heer Optendrenk de wederzijdse erkenning van diploma’s van onderwijsinstellingen in beide landen. Daarmee stimuleerde hij de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Als lid van het Curatorium van de Deutsch-Niederländische Geselschaft zu Aachen e.v. (DNG) stimuleert hij inwoners om actief te participeren in grensoverschrijdende ontwikkelingen in de regio en daarbuiten. Ook zette hij zich in voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen politiekorpsen en op het terrein van de ruimtelijke ordening.  

Zo initieerde hij de bouw van studentenwoningen in Duitsland voor studenten van de Fontys Hogeschool te Venlo. Bovendien zet hij zich in voor de ontwikkeling van een Nederlandse-Duitse universiteit in de grensregio.

Ook de culturele verbinding tussen de grensregio’s geniet zijn aandacht. Hetzelfde geldt voor het project 'Over de Grens' ('Über die Grenze') voor een gezamenlijke geschiedschrijving van de regio Venlo-Straelen-Nettetal. Daarnaast koppelt hij Duitse ondernemers aan de Nederlandse voetbalvereniging VVV-Venlo en schrijft hij hierover in Duitse media. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging.  

"Het gebeurt maar hoogst zelden dat een inwoner van een buurland een Nederlandse Koninklijke onderscheiding krijgt," reageert burgemeester Antoin Scholten van Venlo. "Dit onderstreept het bijzondere van de verdiensten van Marcus Optendrenk. Hij krijgt concrete dingen voor elkaar op een persoonlijke manier, waar normaal de stroperigheid regeert. De relatie tussen onze regio's is nog nooit zo goed geweest en dat is mede aan hem te danken."