27 november 2019

FinRap 2019: Van negatieve naar positieve prognose

De goede weg naar boven wordt bevestigd door de FinRap 2019, waarin we kijken naar een voorlopig eindoverzicht over 2019. 

FinRap 2019: Van negatieve naar positieve prognose

Foto: Venlo van boven (Erick van Rijswick, Epic Photography Venlo).

In deze rapportage kijken we naar alle resultaten en verwachtingen die op 31 augustus bekend zijn, om zo een gedegen inschatting te kunnen maken van het resultaat aan het einde van het jaar.

Waar in het voorjaar nog een negatief resultaat van 2,8 miljoen euro ten opzichte van de begroting over 2019 werd verwacht, heeft de organisatie dit in de afgelopen maanden om weten te buigen naar een verwacht positief resultaat van bijna 3 miljoen euro. Een mooie prognose, zeker gezien de zware opgave die er lag.

Wethouder Roest, financiën, is tevreden: “Door scherp op de cijfers te sturen, hebben we in korte tijd onze financiële situatie goed onder controle gekregen. Dit onder het motto: geld is er niet om uit te geven, maar om voor onze burgers doelen te bereiken. Ik ben dan ook zeer blij dat de gekozen weg en de samenwerking met de raad al dit resultaat op zo’n korte termijn laten zien. We zien de komende jaren de financiële ontwikkeling met vertrouwen tegemoet.“

Financieel gezien zet de gemeente ook grote stappen in de goede richting; de reserves zijn sneller op peil dan verwacht, er is een duidelijke richting afgestemd met de raad, de organisatie is scherp op de resultaten en inmiddels wordt er weer voorzichtig gedacht aan verdere investeringen in de stad.

Dit heeft geresulteerd in een eensgezindheid over de begroting. In oktober is de begroting voor 2020 gemaakt, met een doorkijk naar de komende 3 jaren. Op vrijdag 8 november is deze begroting door de raad unaniem goedgekeurd. Een vrij unieke situatie, alle partijen gaan mee met de plannen voor de komende jaren. Dit spreekt wederzijds vertrouwen uit tussen college en raad, en de samen gekozen koers.

Wil je meer weten over de financiële sturing en verwachte resultaten binnen de gemeente Venlo? Bekijk dan hier de FinRap van 2019