07 november 2019

Hoe werkt het huishoudboekje van de gemeente?

Kadernota, FinRap, jaarstukken…. Als gemeente strooien we flink met financiële termen. Maar wat houden die termen in, kortom hoe zit het huishoudboekje van de gemeente in elkaar?

Hoe werkt het huishoudboekje van de gemeente?

Het huishoudboekje van de gemeente lijkt op een gewoon huishoudboekje, maar het gaat vaak over veel grotere bedragen. Net als in een huishouden begint het met kaders maken. Bepalen wat belangrijk is en waar het geld dat binnen komt aan wordt uitgegeven. In een huishouden gaat het dan vaak om boodschappen, verzekeringen, kleding, auto en vakantie. Bij een gemeente gaat het onder andere over zorg en welzijn, economie en toerisme, dienstverlening, verkeer en bereikbaarheid en openbare orde en veiligheid. Het document waar de kaders in worden gesteld heet bij de gemeente een kadernota. De kadernota wordt in het voorjaar vastgesteld voor het volgend jaar. 

In het huishoudboekje ga je, nadat de kaders gesteld zijn, een begroting maken. Er is bekend wat er ongeveer in een maand aan inkomsten binnenkomt. Hier haal je de vaste lasten vanaf en het geld dat over is kun je besteden aan bijvoorbeeld; eten, kleding, uitjes en sparen.  

De gemeente maakt de begroting voor een jaar, met een doorkijk naar de drie volgende jaren. In Venlo gebeurt dit in het najaar. 

In het voorjaar bekijkt de gemeente hoe het staat met de begroting voor het huidige jaar. Gaat alles nog volgens planning? In een huishouden doet men dit vaak ook. Op het moment dat de tarieven voor de verzekeringen stijgen of er valt een gedeelte van het inkomen weg, moet je opnieuw kijken naar je begroting en zaken bijstellen. De gemeente maakt dit tussen overzicht ook. Dit heet de VoRap. 

Aan het einde van het jaar maakt de gemeente een voorlopig eindoverzicht. Men bekijkt dan hoe het huishoudboekje er het afgelopen jaar uitzag. Kloppen de verwachte uitgaven met de verwachte inkomsten. Dit overzicht, de FinRap genaamd, is nog niet definitief. In het voorjaar volgen immers nog de laatste rekeningen uit het voorgaande jaar. In een huishouden maak je dit ook mee. Aan het einde van het jaar kun je een balans maken van je inkomsten en uitgaven, maar je weet dat je bijvoorbeeld van het tandartsbezoek in december nog een rekening moet ontvangen.

Als ook de laatste rekeningen van het voorgaande jaar binnen zijn, maakt de gemeente de definitieve eindrekening. Wij noemen dit de jaarstukken.