04 oktober 2019

Een miljoen voor ‘Perspectief op Werk’

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en de arbeidsmarktregio Noord-Limburg zijn zeer verheugd met de goedkeuring van het actieplan ’Perspectief op Werk’. Staatssecretaris Van Ark heeft de goedkeuring schriftelijk bevestigd. De toekenning houdt in dat Noord-Limburg nog dit jaar 1 miljoen euro ontvangt om mensen die minder makkelijk een baan kunnen vinden naar werk te bemiddelen. 

Een miljoen voor ‘Perspectief op Werk’

Foto: APN

Inzet van het actieplan is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio’s. Met ‘Perspectief op Werk’ wordt de lijn die in Limburg was ingezet met het actieplan ‘Door inzicht aan de Slag’, doorgetrokken.


‘Perspectief op Werk’ draait om anders kijken naar de arbeidsmarkt. Niet langer gericht op diploma’s en ervaring, maar op competenties en motivatie van (langdurig) werklozen. Wat kan en wil iemand? Wat motiveert hem/haar en waar liggen de sterke kanten? Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan begeleiding en ondersteuning. Wethouder Vervoort (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) licht toe: “Wij willen iedereen  laten meedoen. Het vinden van werk is één van de belangrijke pijlers om dat te bereiken. Met dit actieplan wordt een mooie stap voorwaarts gezet.”

Mark Hendriks, secretaris LWV, is erg positief over ‘Perspectief op Werk’: “De Limburgse Werkgevers Vereniging streeft naar een duurzame en inclusieve samenleving. Zeker ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er veel mogelijkheden actief te worden.”

De partijen gaan nu gezamenlijk aan de slag met een doe-agenda, die bestaande initiatieven verbindt en de samenwerking versterkt. Indien de resultaten goed zijn, is nog eens één miljoen euro beschikbaar in 2020.