14 september 2019

Jules Kayser Erfgoedprijs 2019 voor de heer Paul Cuijpers

De Jules Kayser Erfgoedprijs is dit jaar toegekend aan de heer Paul Cuijpers. Hij  ontvangt de prijs vanwege zijn inzet voor de restauratie en verbouwing van het pand Parade 26 in de Venlose binnenstad. Het pand wordt momenteel gerestaureerd en verbouwd tot een winkel met vier appartementen. Deze gemeentelijke prijs is uitgereikt tijdens Open Monumentendag op 14 september en gaat tweejaarlijks naar een persoon of instantie met een aansprekend initiatief op het gebied van erfgoed.

Jules Kayser Erfgoedprijs 2019 voor de heer Paul Cuijpers

Het pand Parade 26 werd in 1971 aangewezen als rijksmonument vanwege de fraaie 19e-eeuwse voorgevel. Men kon destijds niet vermoeden dat zich achter deze relatief jonge gevel een ware bouwhistorische schatkamer zou bevinden. In het pand werden immers recentelijk middeleeuwse constructies ontdekt, waaronder een nagenoeg gave vakwerkgevel. Aan de hand van onderzoek is vast komen te staan dat de gevel dateert van kort na 1385. Daarmee is het de oudste bewaard gebleven, tot nu toe bekende (stedelijke) vakwerkgevel in Venlo en zelfs in Limburg. Het middeleeuwse vakwerk zat eeuwenlang verstopt achter stucwerk en voorzetwandjes en is ontdekt omdat het pand op dit moment door de heer Cuijpers wordt verbouwd in het kader van ‘wonen boven winkels’.

Wethouder Peeters is verheugd dat de prijs naar de heer Cuijpers gaat. “Paul Cuijpers is een betrokken initiatiefnemer met oog voor erfgoed. De verrassingen die tijdens de verbouwing tevoorschijn kwamen, heeft hij op een positieve en voortvarende wijze opgepakt, in goed overleg met de gemeente. Daarbij heeft hij zich niet alleen laten leiden door commerciële  belangen, maar heeft hij ook het erfgoedbelang zorgvuldig afgewogen. Dat verdient een groot compliment.”  

De middeleeuwse constructies in het pand zijn zorgvuldig gerestaureerd en worden in de nieuwe appartementen en in de commerciële ruimtes zichtbaar gemaakt. Deze constructies worden voor het grote publiek zichtbaar en beleefbaar. Daarmee blijft het bijzondere verhaal van het pand voor Venlo behouden. Dit alles was vooraf niet voorzien, maar is in goed overleg tussen de gemeente Venlo en de heer Cuijpers tot stand gebracht.

De Jules Kayser Monumentenprijs van de gemeente Venlo is in 1997 ingesteld. Genomineerden moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de promotie en het aanzien van het erfgoed in de gemeente Venlo. De prijs geeft uiting aan de waardering die de gemeente Venlo heeft voor initiatieven op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. Eerdere winnaars zijn o.a. ondernemersfamilie Pasch, de heer Koos Berghs en Stichting Stijlvol Steyl.