13 september 2019

GFT: ja of nee?

De gemeente Venlo wil haar inwoners stimuleren om afval nog beter te scheiden. Het goed scheiden van afval zorgt namelijk voor minder kosten en meer hergebruik van grondstoffen. 

GFT: ja of nee?

Het scheiden van huisvuil is dus belangrijk, maar niet altijd makkelijk. Daarom starten we met meer voorlichting, om te beginnen over Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT).

Voorlichting over GFT-afval

Misschien heb je de posters in de bushokjes met weetjes over GFT-afval al voorbij zien komen. Met deze posters informeren we bewoners over welk afval wel en niet bij het GFT-afval hoort. Ook is er een speciale Facebookpagina. Hier kunnen inwoners meedoen aan een interactieve quiz over GFT-afval.

€250.000 besparen
In de afvalcontainers zien we regelmatig fouten. Zo vinden we bijvoorbeeld plastic, luiers of glas tussen het GFT-afval. Dit afval is niet composteerbaar en moet dus op een andere plek weggegooid worden. Het kost de gemeente Venlo extra geld om verkeerd gescheiden afval te verwerken. De extra kosten komen via de afvalstoffenheffing uiteindelijk bij onze inwoners terecht.

Samen kunnen we geld besparen door GFT-afval beter te scheiden. Even een rekensom ter verduidelijking: Het verwerken van GFT uit de groene container kost € 37,- per 1000 kg. Wanneer GFT-afval bij het restafval wordt gegooid, dan kost dit € 96,- per 1000 kg. In het restafval zit op dit moment 38 kg GFT-afval per inwoner per jaar. Met z’n allen kunnen we jaarlijks dus een kleine €250.000,- besparen door het goed scheiden van GFT.

Meer informatie over afvalscheiding in de gemeente Venlo vindt u op onze website.