29 augustus 2019

Leefbaarheid centraal in nieuw veiligheidsbeleid

'Wij staan voor een veilig Venlo.' Onder die titel is recent de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 naar de gemeenteraad verstuurd. Het college maakt iedere vier jaar een dergelijk veiligheidsplan; de concrete uitwerking wordt elke twee jaar vastgesteld en volgt later dit jaar. De komende tijd krijgen belangrijke thema's extra aandacht. We praten dan over adres-gerelateerde problematiek (bijvoorbeeld burenoverlast en kamerverhuur); veiligheid en zorg (waaronder jeugdoverlast en personen met verward gedrag); en ondermijnende criminaliteit.

Leefbaarheid centraal in nieuw veiligheidsbeleid

Leefbaarheid in wijken en dorpen krijgt daarmee voortaan meer nadruk. Dit betekent een accentverschuiving; het vorige plan (2016-2019) legde meer prioriteit bij zogeheten high impact crimes en fietsendiefstal. "Op basis van het coalitieakkoord, een themadag en de gesprekken die we in de buurten hebben gevoerd, zijn nu concrete doelstellingen geformuleerd," legt burgemeester Scholten uit. "Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners van Venlo aan hun woonomgeving geven moet omhoog, van 6,9 naar 7,2. Venlo scoort nu lager dan gemiddeld en dat vind ik niet terecht." Speciale aandacht gaat uit naar de wijken Blerick Noord, Klingerberg en Venlo Centrum. 

Opvallend is verder dat er een top 10 komt van de meest overlast gevende panden in de gemeente. "Die kunnen we vervolgens gericht aanpakken," weet wethouder Sjors Peeters van Leefbaarheid. "Dit doen we samen met de corporaties, de politie en de bewoners, aan de hand van de best leverbare informatie." 

Kamerbewoning
Tot slot is een zogeheten paraplubestemmingsplan voor heel Venlo vastgesteld dat onder andere de verhuur van kamers aan banden legt. Voortaan is de algemene norm maximaal 2 personen per woning, in plaats van 4. "Vroeger gingen we uit van het aantal kamers in een huis en het aantal leden in een normaal gezin," besluit de wethouder. "Maar studenten en arbeidsmigranten zijn geen kinderen. Het gaat ook niet om kamers maar om het effect op de omgeving." 

De nota wordt behandeld in de gemeenteraad van september.

Download hier het IVB 2019-2022.