30 juli 2019

Burgemeester op bezoek

De agenda van een burgemeester zit vol met afspraken. Politie, brandweer, Regionale samenwerkingen, ze komen wekelijks meerdere keren voorbij. Allerlei zaken vragen om afstemming en besluiten moeten worden voorbereid. Een à twee keer per week staat een bijzondere ontmoeting gepland: een felicitatie voor een diamanten bruidspaar.

Burgemeester op bezoek

Foto: Het echtpaar Mulhuijsen-Coenen uit Venlo zuid werd eind mei in de bloemetjes gezet door de burgemeester.

"Wij vinden het heel bijzonder dat mensen 60 jaar (of meer!), lief en leed gedeeld hebben," licht burgemeester Antoin Scholten toe. "Daarom is het traditie dat de (loco-)burgemeester dan op bezoek komt. Dit doen we alleen als familie of de jubilarissen ermee akkoord zijn; men kan niet onaangekondigd komen binnenvallen op een feestdag. De ervaring leert dat het meestal op prijs wordt gesteld."

Mensen leven langer en dus neemt ook het aantal diamanten huwelijken toe. Hetzelfde geldt voor de honderdjarigen. "Gemiddeld krijg ik te maken met 150 gelegenheden per jaar," licht de burgemeester toe. "Dat is dus drie per week en feitelijk te veel voor een bestuurder van een 100.000-plus gemeente. Ik probeer zo vaak mogelijk zelf te gaan, waar dat niet lukt neemt de locoburgemeester dit bezoek van mij over.”