12 juli 2019

Werkbezoek Minister Van Nieuwenhuizen aan Noordelijke Maasvallei

Op donderdag 11 juli bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op uitnodiging van de regio een werkbezoek aan de Limburgse Noordelijke Maasvallei.

Werkbezoek Minister Van Nieuwenhuizen aan Noordelijke Maasvallei

De minister bezocht verschillende plekken in de regio, waaronder Arcen en Hout-Blerick. Daarnaast ging ze in gesprek met betrokkenen uit het gebied, ter voorbereiding op het voorgenomen besluit dijkverleggingen, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

“De kracht van water is onvoorstelbaar en kan grote schade aanrichten. Dat bleek in 1993 en 1995. Daarom is dijkversterking zo belangrijk. Limburg verdient dezelfde veiligheid als de rest van Nederland. Na 25 jaar is het dan ook hoog tijd dat deze veiligheid er ook voor deze streek komt en dat ze duidelijkheid krijgen over wat dit voor hen betekent. Op verzoek van het Rijk hebben we gekeken naar rivierverruiming, het resultaat van die verkenning ligt er nu. Zonder besluitvorming van de minister kunnen ondernemers en bewoners niet verder met plannen in het gebied. Het gebied zit als het ware op slot”, benadrukt Patrick van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg.

De huidige dijken aan de Limburgse Maas voldoen niet aan de wettelijke norm, de dijken moeten versterkt en verhoogd worden. Door het versterken van de dijken langs de Maas wordt het rivierbed smaller, waardoor de Maaswaterstand omhoog gaat. Op verzoek van het Rijk onderzoekt de regio of het mogelijk is om op een viertal plekken winterbed te behouden door de dijk te verleggen. Dit noemen we systeemmaatregelen.

Op 20 juni jl. heeft de minister tijdens het Algemeen Overleg Water met de Tweede Kamer aangegeven in het najaar een besluit te nemen over de voorgenomen dijkverleggingen in Well, Arcen, Baarlo - Hout-Blerick en Thorn - Wessem. Dit is nodig om bewoners en bedrijven duidelijkheid te bieden na jaren van onzekerheid. En de dijken te kunnen versterken op de juiste plek. “We hebben een besluit van de minister nodig om in de regio aan de slag te kunnen gaan met de gebiedsontwikkeling en kansen die er liggen”,  zegt Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen en vertegenwoordiger namens de wethouders Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.