03 juli 2019

KazerneKwartier als scharnier verbinding Venlo-Blerick

Het KazerneKwartier moet een scharnier worden in een betere verbinding tussen Blerick en de binnenstad van Venlo. Daarnaast moet het gebied meer gemengde functies krijgen, waaronder ook wonen.

KazerneKwartier als scharnier verbinding Venlo-Blerick

De gemeente wil ook niet meer werken met slechts één grote partij, maar met meerdere marktpartijen en initiatiefnemers. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde ‘ontwikkelperspectief’ voor het KazerneKwartier.

Eind vorig jaar werd de stekker getrokken uit het plan Fort van Venlo. Ook eerdere plannen voor grootschalige vrijetijdsvoorzieningen bleken uiteindelijk niet haalbaar. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders nu afscheid genomen van deze koers.

Om de komende tien jaar een stapsgewijze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt gekozen voor een mix van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs en horeca. Wethouder Pollux (Projectwethouder KazerneKwartier) spreekt over een goede balans tussen ambitie en realisme. “Dit perspectief biedt aan de ene kant een duidelijke richting en tegelijk geeft het voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op toekomstige kansen. Ik ben blij dat we, na het moeilijke besluit om met de vorige plannen te stoppen, nu weer met nieuwe energie aan de slag kunnen om dit bijzondere gebied aan de Maas te ontwikkelen tot een uniek stukje Venlo.”

Ongedeelde stad
In de nieuwe plannen gaat het gebied een belangrijke rol vervullen als scharnier in de verbinding tussen beide stadsdelen. Daar waar de Maas al sinds jaar en dag Blerick en Venlo van elkaar gescheiden heeft, biedt het KazerneKwartier een uitgelezen kans om een impuls te geven aan de verbinding met  beide stadsdelen, zowel fysiek als mentaal. Daarmee ontstaat er een breed stedelijk ongedeeld gebied met de Maas in het midden.

Meerdere marktpartijen
De gemeente wil het KazerneKwartier samen met meerdere marktpartijen en initiatiefnemers ontwikkelen. Wethouder Erwin Boom (Economie en Onderwijs): “Dat betekent dat we gaan voor een langjarige ontwikkeling, waarbij we de vraag en de markttrends kunnen volgen. Vanuit diverse kanten is er reeds interesse. De komende maanden zullen daarover verkennende gesprekken plaatsvinden. Daarnaast starten we al met wat men noemt ‘placemaking’, waarbij we het gebied met veelal aanjagers levendig willen maken en identiteit willen geven.”

Cultuurhistorie
Ook in de nieuwe plannen is veel aandacht voor de rijke cultuurhistorie in het gebied. Zo krijgt het fort, de kazernegebouwen en de appelplaats een prominente plek in de ontwikkeling. Zo kent bijvoorbeeld het fort vier verschillende uitingsvormen; het fort in de hoogte, het fort in de diepte met zijn grachten, het fort als wandelroute en de contouren als wandelpad. Voor de verdere uitwerking betrekt de gemeente diverse belanghebbenden en experts.

Vervolg
Het ‘ontwikkelperspectief’ wordt de komende maanden verder uitgewerkt, zodat de gemeenteraad later dit jaar een definitieve visie voor het gebied kan vaststellen. Tot die tijd vraagt de gemeente betrokkenheid van inwoners. Dat gebeurt op drie manieren volgens Pollux: “Allereerst zijn er partijen en inwoners die zich al gemeld hebben. Hierbij onderzoeken we of en hoe hun ideeën passen binnen de ontwikkeling. Daarnaast nodigen we voor drie belangrijke thema’s Venlose experts en specifieke belangengroepen persoonlijk uit om mee te denken en ons te adviseren. Daarbij gaat het om het thema stedelijke functies (waaronder het wonen), cultuurhistorie en de verbinding Blerick-Venlo. Tot slot nodigen we inwoners breed uit waarbij we reacties vragen op allereerst het ontwikkelperspectief en later dit jaar de gebiedsvisie.”

Bekijk hieronder verschillende sfeerimpressies