27 juni 2019

Venlo: “Vergunningenstop kamerbewoning onverantwoord”

Het Venlose college van B&W heeft besloten niet te kiezen voor een voorbereidingsbesluit om grootschalige kamerbewoning en de omzetting van kantoorpanden in kleine studio’s per direct stop te zetten. 

Venlo: “Vergunningenstop kamerbewoning onverantwoord”

Zo’n ‘vergunningenstop’ betekent dat de gemeente geconfronteerd kan worden met planschadeclaims. Het college vindt het onverantwoord financiële risico’s te lopen en wil de begroting daarmee niet extra belasten.  

Wethouder Sjors Peeters (Wonen): “Een vergunningenstop kan betekenen dat we planschadeclaims moeten gaan uitkeren. Die financiële risico’s vinden wij onverantwoord. Daarnaast blokkeert een algehele vergunningenstop ook de goede initiatieven die worden ingediend. Daarmee zouden we een verkeerd signaal afgeven.”

Hoewel het nemen van een voorbereidingsbesluit een adequaat middel is om kamerbewoning direct te verbieden c.q. te reguleren, is dus besloten dit niet te doen. Wat daarbij ook speelt is dat de gemeente, bij wijziging van de bestemming, pandeigenaren voldoende gelegenheid moet geven hun rechten te benutten. En die rechten worden beperkt met een voorbereidingsbesluit. De kans op planschade is daarmee aanwezig en op dit moment valt niet in te schatten hoe hoog planschadeclaims zouden kunnen worden. 

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 24 april jl. is de vraag gesteld of het mogelijk is een voorbereidingsbesluit te nemen om zo realisatie van initiatieven voor kamerverhuur tegen te gaan in afwachting van de inwerkingtreding van strengere regels per februari 2020. Het college heeft de afgelopen 2 maanden de (juridische) mogelijkheden onderzocht en deze week een besluit genomen.