27 juni 2019

Geluidsvangrail op viaduct N273-A73

De gemeente gaat komende week een zogenaamde geluidsvangrail aanbrengen op het viaduct N273-A73. Dit is een aanvullende maatregel om geluidshinder rondom de A73 tegen te gaan.

Geluidsvangrail op viaduct N273-A73

In de eerste week van juli wordt een innovatieve geluidsvangrail geplaatst op het viaduct N273-A73. Het is in Nederland voor het eerst dat dit nieuwe product wordt toegepast. Uiteraard is hij wel al uitgebreid getest en onderzocht.

Hoe het werkt
Er komt een scherm onder de bestaande vangrail. Dit scherm maakt een hoek van 45º met het asfalt en kaatst het geluid van de auto’s terug naar het wegdek. Op dit viaduct is al eerder geluidsreducerend asfalt aangebracht, dit absorbeert het teruggekaatste geluid.  
Uit testen blijkt dat de geluidsvangrail in deze situatie akoestisch gelijkwaardig is aan een geluidsscherm op de rand van het viaduct.
De geluidsvangrail komt op het viaduct aan de zijde van de wijk de Vossener en aan de zijde van Boekend.

Werkzaamheden
Om ervoor te zorgen dat het verkeer overdag zo min mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden, vinden de werkzaamheden in de avond en nacht plaats. 
De aannemer werkt in de nacht van maandag 1 juli op dinsdag 2 juli tussen 21.00 en 6.00 uur en in de nacht van dinsdag 2 juli op woensdag 3 juli ook tussen 21.00 en 6.00 uur. Tijdens de werkzaamheden staan omleidingsroutes aangegeven, overdag kan het verkeer er gewoon door.

Andere geluidswerende maatregelen
Sinds de aanleg van de A73 heeft de gemeente diverse extra maatregelen genomen om de geluidshinder tegen te gaan. Dit zijn maatregelen bovenop de standaard maatregelen die het Rijk neemt bij de aanleg van snelwegen, zoals de standaard geluidsschermen. Bij de aanleg van de A74 maakten het Rijk, Provincie en gemeente Venlo afspraken over extra budget voor deze aanvullende geluidswerende maatregelen.

Zo zijn er in opdracht van de gemeente aan beide zijden van de snelweg geluidswallen aangebracht tussen de Mulkenshofweg en de Eindhovenseweg en is er een geluidswal aangebracht tussen de N273 en de Mulkenshofweg aan de oostzijde van de A73. Daarnaast zijn de voegovergangen onder de Maasbrug geïsoleerd en is er een geluidsreducerende deklaag aangebracht op de N273. Ook loopt er op dit moment een test met een diffractor op de Zuiderbrug aan de Meulenveldzijde.

Tot slot staan er nog twee maatregelen op de planning. Als eerste de verhoging van het bestaande geluidsscherm bij de wijk Annakamp, tussen de Baarlosestraat en de Shakespearlaan. Ten tweede het realiseren van een nieuw scherm en/ of een diffractor op de Maasbrug aan de zijde van de wijk Meulenveld. De keuze is afhankelijk van de proef met de diffractor op de Zuiderbrug.