27 juni 2019

Draagvlak voor nieuwe variant Lichtenberg in Q4

In een intensief traject heeft een werkgroep van ondernemers en bewoners in samenspraak met de gemeente een nieuwe variant opgesteld voor de ontwikkeling van het blok Lichtenberg in Q4 (blok tussen Bolwaterstraat – Maaskade – Ginkelstraat). 

Draagvlak voor nieuwe variant Lichtenberg in Q4

Deze variant – door bewoners en ondernemers in de buurt gedoopt tot Truuj Bolwaterkwartier - kan rekenen op veel draagvlak in de buurt en legt een basis voor een unieke en op maat gesneden ontwikkeling.

Op verzoek van het college van B&W boog een werkgroep van ondernemers/bewoners Lichtenberg en de gemeente zich in de afgelopen weken over de gewenste ontwikkeling voor het blok Lichtenberg. En met succes. Hoewel het college van B&W de nieuwe ontwikkelvariant kansrijk vindt, vraagt het wel nog om nader onderzoek en uitwerking. Zowel de juridische als de financiële gevolgen worden daarbij in beeld gebracht. Over mogelijke financiële gevolgen zal de gemeenteraad nog moeten besluiten. 

De werkgroep  
De werkgroep startte vanuit de drie meegegeven varianten: variant 1 behoud van alle panden, variant 2 volledige sloop en nieuwbouw en variant 3 een middenweg bestaande uit een mix van beide uitersten. Tijdens een ‘snelkookpansessie’ van de werkgroep met stakeholders, experts en de ondernemers uit de wijk ontstonden de contouren voor een ‘vierde’ scenario; het Truuj Bolwater scenario. Dit vierde scenario vormt een specifieke uitwerking van variant 3 (het midden scenario) met daarin meer ruimte voor fasering, maatwerk en nader onderzoek. 

Zorgvuldigheid voor snelheid
Tijdens de sessie werd duidelijk dat - door de vastgoedpositie van de gemeente in het blok - er een unieke en eenmalige kans ligt. Een kans om een qua karakter, sfeer en historie uniek stukje Venlo te behouden voor de binnenstad. In combinatie met de ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid ontstaat een waardevolle toevoeging voor bezoekers en inwoners van Venlo. Uitgesproken werd dat daarom zorgvuldigheid voor snelheid gaat. 

Voor de Bolwaterstraat werd ervoor gepleit zittende ondernemers meer tijd te geven om tot aankoop over te gaan en tegelijkertijd soortgelijke bedrijvigheid aan te trekken voor de nog leegstaande gemeentepanden. Ook kwam het belang naar voren om, daar waar nodig, panden alvast constructief te verbeteren. Voor beide zaken wordt een beroep gedaan op de gemeente als eigenaar. Tot slot kwam de wens voor een gezamenlijk nieuw te creëren en multifunctioneel binnenterrein naar voren. 

Lees de highlights van het Truuj Bolwaterkwartier, download de pdf onderaan deze pagina.