26 juni 2019

Vertrouwen provincie in financiën Venlo

De Provincie Limburg constateert dat Venlo de afgelopen periode hard heeft gewerkt om haar financiële huishouding weer op orde te krijgen. Er is waardering voor de manier waarop de gemeente met de financiële problemen is omgegaan en hoe zij stuurt op haar financiën. Dat blijkt uit een financieel verdiepingsonderzoek dat de provincie de afgelopen maanden heeft uitgevoerd in Venlo.

Vertrouwen provincie in financiën Venlo

De Provincie Limburg is financieel toezichthouder voor de Limburgse gemeenten. Daarvoor houdt zij bij alle gemeenten in Limburg toezicht op de financiën. Voor Venlo betekent de positieve beoordeling dat de periode tot het begrotingsjaar 2022 “toezichtarm” zal zijn. Venlo had al de meest lichte vorm van toezicht, het repressieve toezicht. Dit is het standaardtoezicht waar elke gemeente onder normale omstandigheden onder valt en wordt voor Venlo nu met vier jaar verlengd.

Wethouder Roest (Financiën) spreekt over een belangrijke bevestiging dat Venlo de weg naar boven weer heeft gevonden. “Venlo stond nog niet zo heel lang geleden financieel aan de rand van de afgrond. Door hard in te grijpen en scherp aan de wind te zeilen hebben we dit in korte tijd weten om te buigen. De positieve beoordeling van de provincie spreekt vertrouwen uit dat we op de goede weg zitten, al zijn we er natuurlijk nog niet.”

Dit laatste onderstreept de provincie ook in het rapport. Zij geeft aan te waarderen dat Venlo forse maatregelen heeft genomen en daarbij moeilijke beslissingen niet schuwt. Dit biedt volgens haar een goede basis voor verder financieel herstel. Maar tegelijk gaat het voor een groot deel nog steeds over een begroting die op ‘papier’ is vastgesteld. Het blijft van groot belang om te blijven sturen op uitvoering van alle maatregelen. Het rapport benoemt ook een aantal aandachtspunten, zoals onder andere de risico’s bij grote projecten zoals het KazerneKwartier, de Vierpaardjes en het MuseumKwartier, en dat er gewerkt blijft worden aan de verbetering van het eigen vermogen.

Het financieel verdiepingsonderzoek is een belangrijk onderdeel van de manier waarop de Provincie Limburg het financieel toezicht uitvoert. Dit onderzoek gaat verder dan het traditionele begrotingsonderzoek. Het verdiepingsonderzoek gebruikt zij om de toezichtvorm voor in principe vier jaar te bepalen.