19 juni 2019

Groente-, Fruit- en Tuinafval (kortweg GFT), hou het gescheiden!

Elke dag gooien we wel afval weg. Gelukkig kan veel afval worden hergebruikt, maar dan moet het wel goed gescheiden worden. Het scheiden van afval is goed voor het milieu én uw portemonnee. 

Groente-, Fruit- en Tuinafval (kortweg GFT), hou het gescheiden!

U heeft geen cookies geaccepteerd, daarom kunnen we deze video niet tonen.

Wilt u de video toch bekijken, ga dan naar de cookies pagina en pas uw instellingen aan.

Waarom GFT goed scheiden?
Attero maakt in de fabriek in Blerick compost en biogas van ons GFT. GFT gebruiken we dus voor nuttige producten. Door GFT goed te scheiden, hoeft de verwerker het niet te verbranden en dat is goed voor het milieu. 

Maar het goed scheiden van GFT is niet alleen goed voor het milieu, het is ook slim voor uw portemonnee. Het verwerken van het groen uit de groene container kost namelijk ongeveer € 37,- per 1000 kg. En als u GFT bij het restafval gooit, dan kost het verbranden van dit verkeerd gescheiden GFT afval c.a. € 96,- per 1000 kg. Door GFT en andere materialen goed te scheiden, wordt uw afvalstoffenheffing dus minder hoog. In het restafval van onze inwoners zit op dit moment gemiddeld 38 kg aan GFT per inwoner per jaar. Met z’n allen kunnen we jaarlijks €250.000 euro besparen, door het goed scheiden van GFT.

Hoe GFT scheiden?
GFT wordt bij de meeste laagbouwwoningen in de gemeente Venlo ingezameld. U kunt uw GFT in de keuken apart houden en vervolgens in de groene container gooien. De groene containers worden iedere twee weken aan huis opgehaald en naar Attero vervoerd. Na vergisting en compostering kunt u als inwoner van de gemeente Venlo gratis compost ophalen bij het milieustation.

Een groen duimpje verdienen?
Sinds een aantal maanden werkt Renewi met een nieuw systeem, namelijk groene en oranje kaarten. Als het afval in de container niet goed gescheiden is, ontvangt u een rode kaart. Op deze kaart wordt aangegeven waarom uw afval niet goed is gescheiden. Dit kunt u dan verbeteren. Als u uw afval wel goed heeft gescheiden, kunt u een groen duimpje ontvangen. Blijf dan vooral doorgaan met het goed scheiden van het afval. De kaarten en duimpjes worden aan uw container gehangen. 

Wat vragen we van u?
Aan u vragen we twee dingen:
1. Gooi al uw GFT in uw groene container. Hoe meer GFT in de groene container belandt, hoe beter het is voor het milieu en uw portemonnee.
2. Gooi alléén GFT in uw groene container. In de groene container hoort dus geen ander afval. Zo krijgen we schone compost en voorkomen we dat ladingen met GFT worden afgekeurd. Want als dat gebeurt, dan moet het GFT alsnog als restafval tegen hogere kosten worden verbrand. 

Als we zien dat het GFT in de groene container vervuild is, dan legen wij de groene bak niet. U dient het vuil er dan eerst uit te halen en kan de container pas weer bij de volgende inzamelronde aanbieden.

Wij danken iedereen voor zijn of haar medewerking.