31 mei 2019

Rustiger vaarwater voor Venlo

Na een aantal financieel uitdagende jaren lijkt de organisatie in 2019 naar verwachting weer in iets rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Niet rustig, maar rustiger. Na de jaren van stevige financiële tekorten, lijkt het spreekwoordelijke lek boven en kunnen we weer voorzichtig optimistisch zijn.

Rustiger vaarwater voor Venlo

Rustiger betekent niet minder ambitieus. In 2019 moet er € 10 miljoen minder worden uitgegeven aan de jeugd-, zorg en ondersteuningstaken en dient er nog een aantal bezuinigingen te worden ingevuld. De organisatie lijkt hier op koers te liggen. Dit geldt ook voor de besparing van € 2,8 miljoen op bijstandsuitkeringen. Dit betekent dat er dit jaar circa 200 inwoners vanuit een bijstandsuitkering naar betaald werk moeten worden begeleid.

De voortgangsrapportage laat, voor de resterende drie kwartalen, een financiële opgave zien van € 4,1 miljoen, dit is bijna 1% van de begroting en wordt grotendeels veroorzaakt door veranderingen bij het Rijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een daling van de Rijksuitkering BUIG van € 1,4 miljoen, een verwacht nadelig resultaat uit het gemeentefonds van € 0,9 miljoen en wijziging in wetgeving van € 0,4 miljoen.

Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde financiële spelregel worden de verwachte voordelen toegevoegd aan de reserves van de gemeente. Indien we erin slagen om € 4,1 miljoen bij te sturen, betekent dit dat we -gedurende 2019- bovenop het voorziene begrotingsoverschot een bedrag van €1,3 miljoen extra kunnen toevoegen aan onze algemene reserve.

We verwachten dat op dit moment geen aanvullende, inhoudelijke bestuurlijke keuzes nodig zijn om dit resultaat te bereiken.