29 mei 2019

Waarderingsonderscheiding voor de heer Fleuren en mevrouw Fleuren-Drissen

Loco burgemeester Roest heeft dinsdag 28 mei de gemeentelijke waarderingsonderscheiding uitgereikt aan de heer A.J.G. (Twan) Fleuren en mevrouw M.F.A. (Riet) Fleuren-Drissen. Zijn ontvangen de onderscheiding voor hun grote verdiensten als vrijwilligers bij het Franz Pfanner Huis en diverse verenigingen in Arcen. 

Waarderingsonderscheiding voor de heer Fleuren en mevrouw Fleuren-Drissen

Vrijwilligerswerk bij het Franz Pfanner Huis
Mevrouw Fleuren is sinds 2004 de drijvende kracht en tevens coördinator van de cateringgroep van het Franz Pfanner Huis. Zij verzorgt de planning, de inkoop, de uitvoering, de onderlinge afstemming en de evaluatie van de catering. Ook bij bijzondere gelegenheden zoals de vrijwilligersdagen, extra bijeenkomsten van het bestuur en bijeenkomsten van suppoosten met uitvoerende kunstenaren komt zij in actie. Na 16 jaren van voortreffelijke en deskundige inzet, stopt mevrouw Fleuren per 1 juli 2019 haar vrijwilligerswerk bij het Franz Planner Huis. Zij heeft dan de leeftijd van 81 jaar bereikt.

Ook de heer Fleuren is sinds 2004 lid van de cateringcommissie van het Franz Pfanner Huis. Hij voorziet de gasten van een “Natje en een Droogje” tijdens de tentoonstellingen en/of andere bijeenkomsten. Daarnaast was hij van 2006 tot 2012 lid van de commissie tentoonstellingen. Deze commissie organiseert tentoonstellingen en andere exposities. Van ideevorming, kunstenaars bezoeken en overleggen betreffende de expositietijd en de tentoon te stellen werken, het transport en de inrichting van de expositieruimten.

Vrijwilligerswerk bij diverse verenigingen in Arcen
De heer en mevrouw Fleuren zijn beide ook bij verschillende verenigingen in Arcen actief als vrijwilliger. Zo was mevrouw Fleuren in de periode van 2005 tot 2017 bestuurslid van de jeu de boules club in Arcen. Zij verzorgde de PR, regelde de lunches bij toernooien en onderhield de sociale contacten met leden die ziek waren. 

Zowel de heer als mevrouw Fleuren zijn al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de tennisclub (TCA). Mevrouw Fleuren is meer dan 10 jaar kantinevrijwilligster geweest en assisteerde haar man bij het dagelijkse kasbeheer van de kantine. De heer Fleuren was twee bestuursperioden secretaris en was lid van de schoffelploeg.  Beiden hebben zij voor hun verdiensten voor de tennisclub in Arcen de Sportief Trofee ontvangen. Mevrouw Fleuren in 2010 en de heer Fleuren in 2013.

Ook zijn de heer en mevrouw Fleuren beide benoemd als “Lid van Verdinste” van KV de Keieschiéters. Mevrouw Fleuren was van 1973 tot 1987 lid van de commissie Kindercarnaval, van 1990 – 1991 was zij lid van de zaal commissie en van 2001 tot 2007 was zij lid van de Horeca commissie. Sinds 1991 is mevrouw Fleuren als horecamedewerkster aanwezig bij de generale repetities. Ook achter de schermen is mevrouw Fleuren nog altijd actief voor de carnavalsvereniging in Arcen. Haar man zette zich ook gedurende langere tijd in voor deze vereniging. 

De heer Fleuren is ook als vrijwilliger actief geweest bij het kunstzinnig aankleden van de bühne van het gemeenschapshuis in Arcen voor culturele uitvoeringen, waaronder die van het Mannenkoor “Arch Luit”. Daarvan is hij zelf al meer dan 30 jaar lid. 

En tot op de dag van vandaag is de heer Fleuren nog actief betrokken bij de opbouw en afbraak van de jaarlijkse kerststal in de parochiekerk van Arcen.

Kortom: de heer en mevrouw Fleuren hebben langdurig vrijwillige en onmisbare activiteiten verricht voor de Arcense gemeenschap.