29 mei 2019

Venlo opent eerste rookvrije speelveldjes

Roken in het bijzijn van kinderen wordt steeds minder normaal gevonden, zeker op plekken waar veel kinderen spelen. Ook in Venlo wordt dit gedachtegoed, beter bekend onder de noemer “Rookvrije Generatie”, méér en méér gemeengoed. 

Venlo opent eerste rookvrije speelveldjes

Vrijdag 31 mei is het wereld niet-roken dag. Bij diverse organisaties in de Gemeente Venlo zullen dan de Rookvrije Generatie vlaggen wapperen om aandacht te vragen voor dit thema.

Naast bewustwording, is ook het creëren van een rookvrije omgeving voor kinderen van cruciaal belang. Reden voor de gemeente om op deze dag (31 mei) twee buurtbewonersinitiatieven te waarderen. Het speelveld op de Bisschop Lindanusstraat en de speeltuin op de Helbeek worden rookvrij verklaard. Ambassadeur Harry Pouwels en jeugdambassadeur Pepijn Boots onthullen bijpassende bordjes op de twee locaties vanaf 15.00 uur. In april dit jaar won het duo een landelijke prijs voor hun inzet.

In het najaar wordt een groot regionaal congres in het VieCuri Medisch Centrum Venlo georganiseerd, over de weg naar een rookvrije zorgsector. Diverse landelijk bekende sprekers delen deze dag hun kennis en visie met een divers publiek uit de zorg- en overheidssector.

Wilt u zelf een specifieke plek (school, sportvereniging of woonplaats voor speeltuinen) rookvrij maken? Teken dan de petitie op www.rookvrij.nl. Meer informatie over de Rookvrije Generatie is te vinden op hun website.